Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9

Skapad 2020-08-17 15:47 i Grubbeskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik Evolution Människokroppen (Nervsystemet)

Innehåll

Arbetssätt

För att göra läromedlets innehåll tydligare så använder vi en metod som kallas “vägledd läsning” på lektionerna.

Detta innebär att du, dina klasskamrater och din lärare läser texten högt i klassen. Samtidigt  väljer vi ut ord som kan vara svåra eller viktiga att förstå. I läromedlet finns även listor på begrepp (ord) som är viktiga för dig att förstå och kunna. Begreppen är viktiga för att du ska kunna tillgodogöra dig din undervisning på ett bra sätt.

 

Bedömning.

Du kommer att göra två större uppgifter som ligger till grund för ditt betyg i biologi.

Skriftligt prov och en laborationsrapport.

 

För att nå kunskapskraven för E krävs följande:

Känna till några grundläggande begrepp i avsnittet, exempelvis Gen, DNA, evolution osv.

Känna hur egenskaper ärv.

Ta ställning till och argumentera i frågor som berör ämnet. genetik och evolution.

Känna till vad kromosomer är och hur man kan studera kromosomer hos människan.

Göra enkla beskrivningar av hur arv och miljö samarbetar för att forma en individ.

Känna till någon för ämnet framstående forskare/naturvetare.

 

Kunna planera, genomföra och utvärdera en naturvetenskaplig undersökning.

 

För att nå kunskapskraven för C-A krävs följande:

Ta ställning till och argumentera i komplexa frågor som berör ämnet. genetik och evolution.

Känna till flera grundläggande begrepp i avsnittet, exempelvis Gen, DNA, evolution osv.

Göra utvecklade beskrivningar av hur arv och miljö samarbetar för att forma en individ.

Kunna använda korsningsschema för att visa hur dominanta och vikande gener ärvs.

 

Kunna detaljerat planera, genomföra och utvärdera en naturvetenskaplig undersökning.

 

 

 

 

Det skriftliga provet kommer på avsnitten genetik och evolution.

 

 

Ditt resultat visas i bedömningsmatrisen.

 

 

Områden du kommer att jobba med i biologin i åk 9 är följande: (avsnitt i läromedlet)

 

Hjärnan och sinnena  (Signaler som styr)

Arv och DNA (Genetik)

Var kommer livet ifrån? (Evolution)

 

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

34

Hjärna och sinnena    

35

     

36

     

37

     

38

    Laboration med rapport.

39

Genetik    

40

     

41

     

42

     

43

Evolution    

44

L

O

V

45

     

46

   

 

47

    Prov Evolution och Genetik

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov Evolution

 • Prov Genetik

 • Planering inför systematisk undersökning

 • Systematisk undersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi 7-9

E
C
A
Kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: