Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2020-08-17 15:54 i Okome skola Falkenberg
Du kommer att få lära dig om Vasatiden. Varför Gustav Vasa är den mest kända kungen i Sveriges historia och på vilka sätt samhället förändrades.
Grundskola 5 Historia Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få lära dig om Vasatiden. Varför Gustav Vasa är den mest kända kungen i Sveriges historia och på vilka sätt samhället förändrades.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga och kunskap om:

 • när Vasatiden var och hur det var att leva då.
 • att göra jämförelser mellan att vara barn idag och på Vasatiden. 
 • att resonera kring hur reformationen påverkade landet.
 • några betydelsefulla personer under Vasatiden.
 • att använda dig av historiska begrepp.
 • att kunna resonera, diskutera och reflektera över hur vår historia har påverkat oss.
 • att söka information från olika källor och kritiskt granska och tolka det du hittar.
 • att formulera dig med egna ord, både muntligt och skriftligt. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser mellan levnadsvillkor under Vasatiden och idag.
 • resonera, diskutera och reflektera över olika händelser under Vasatiden.
 • använda dig av historiska begrepp.
 • söka fakta från olika källor samt hur du använder dig av den.
 • skriva olika slag av texter.

Jag bedömer dina förmågor genom att:

 • lyssna till dig i gemensamma diskussioner.
 • läsa dina texter och skriftliga uppgifter.
 • se och lyssna till dina redovisningar.

Undervisning och arbetsformer

 

 • titta på film
 • dramatiseringar
 • läsa och skriva olika slag av texter
 • muntliga redovisningar
 • skriftliga inlämningar
 • KL

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: