Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret grupp 1 aktionsforskning

Skapad 2020-08-17 16:00 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
Hur kan vi med hjälp av Väpplarna "kompis" främja barnens värdegrundsutveckling?

Innehåll

 

Vart ska vi?

Alla barn på avdelningen skall utveckla en teoretisk värdegrundskunskap som de kan omsätta i praktiken, vara en bra kompis. Skapa gemensamma normer och värden där alla är inkluderade.

 

 

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Utveckla barnens förhållningssätt i leken och undervisningen, med fokus på hur vi ska vara mot varandra. Skapa goda strategier och förutsättningar för barnen att lära känna sig själva och varandra.

 

 

Aktionsforskningsfråga, Hur kan vi med hjälp av Väpplarna "kompis" främja barnens värdegrundsutveckling?

 

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas:

Vem är jag?

Vilka är ni?

Hur är vi bra kompisar?

 

Läroplanen, barnkonventionen, skollagen

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: