Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Lönneberga - Barns delaktighet och inflytande - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-17 17:38 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Öjersjö och Furulund förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande - Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

 

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Låta barnen vara delaktiga i verksamheten genom att utgå från deras intressen.

STRATEGIER - Hur gör vi?

- Vi har en öppen dialog med barnen om hur lärmiljöerna samt den dagliga pedagogiska verksamheten ska se ut.

RESULTAT - Hur blev det?

Ht 20 

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

Barnen får vara delaktiga i vår dagliga verksamhet genom röstningar.

 

 

Ht 20 - Vt 21

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen(Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen). 

Barnen får vara med och bestämma hur det skall se ut / vad vi skall göra.

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?). 

 Genom röstningar samt diskussioner vid samlingar kring vad de är intresserade av. 

 

 

ANALYS - Var är vi?

Ht 20 

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Röstningarna och samtalen kring hur det skall se ut i våra lärmiljöer. 

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Barnen tycker det är roligt att få vara med och rösta om hur det ska se ut i våra miljöer samt vad vi ska arbeta med. 

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Med tanke på att barnen får vara med vid röstningar fångar det också uppmärksamheten på ett annat sätt. 

Hur märks det i barngruppen?

Det blir en positiv stämning när barnen få vara delaktiga i våra val.

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

Vi kan bli bättre på att låta barnen vara med delaktiga vid uppbyggandet av nya miljöer. 

 

Ht 20 - Vt 21

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?  

Våra samlingar där barnen får rösta och diskutera. 

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta? 

Barnen har blivit mer delaktiga.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta? 

Få med alla barn vid diskussioner och röstningar.

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel? 

Är vi på rätt väg? 

Barnen är mer delaktiga på att hjälpa till och bygga upp nya miljöer. 

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet? 

Vi vill bevara röstningarna och diskussioner vi önskar att fler barn vågar säga vad de tänker och tycker om våra lärmiljöer.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: