Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Juvelen HT-20/21 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2020-08-17 17:28 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Vi kommer att jobba språkutvecklande med barnen genom deras intresse som t.ex bondgårdsdjur, pärlor och läsa böcker för dom.

 Vi kommer att fortsätta att jobba med språkutveckling även under vt.21, det blir efter barnens intressen även denna termin dom har varit intresserade av siffror runt jul så vi får se om det blir det vi fortsätter att jobba med.

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Språket och kommunikation.

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunisera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget? 

Vi känner att många i gruppen har ett dåligt ordförråd och dålig ordförståelse. Därför behöver vi jobba med språket på olika sätt.

Tema bondgårdsdjuren är något vi kommer jobba med på avdelningen då barngruppen har det som ett gemensamt intresse.

 Vi skall försöka samman väva djur och siffror eftersom ett stort intresse för detta finns i barngruppen.

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

Samlingar i mindre grupper,läsa,leta fakta,göra skapande aktiviteter,sånger och ramsor.

Vi  kommer att ta tillvara matsituationen där vi är i små grupper och det kommer upp olika samtalsämnen .och även ord för bestick med mera och vad för mat vi äter.

I hallen är vi oftast också i mindre grupper där vi kan prata om kläder och olika kroppsdelar  under tiden de tar på sig.

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Vi har tagit fram bondgården och djur och gjort en djurhörna. Leta efter böcker på bla.pollyglutt,ha musik ock rörelse.

Vi har satt upp mycket bilder bl.a. på kläder i hallen, djur vid bondgården mm.så att vi kan prata om bilderna med barnen.

En del barn behöver lite svårare utmaningar så vi får ta fram lite "skolmaterial" med siffror, former mm.

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

De får vara med och leta fakta och vi får vara lyhörda för deras idéer och tankar.

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Ta vara på barnens nyfikenhet och uppmuntra deras intresse.

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Bilder och skriva i våra veckoplaneringar.

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

 

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunisera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

Vi har haft sagostunder , sångsamlingar, haft fakta filmer om de djur som vi pratat om. dans och rörelse

pyssel. Pratat och benämt ord vid matsituationen,påklädning, när vi lekt i bilhörnan och med dockhuset.

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

De har lärt sig många nya ord om djuren. Kan lyssna på en instruktion vid minirörelse.är med och sjunger,vi gärna att vi läser sagor

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

 Att fortsätta dela barnen i mindre grupper vara närvarande pedagoger.

Vi har en del barn som skulle behöva mer vuxen tid. 

 

Veckoplaneringsmall

 

Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: