Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden inne på Sköldpaddan

Skapad 2020-08-17 18:00 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi arbetar med värdegrunden alltid, hela tiden och varje dag. Vi anser att det är allas rättighet att få känna att dem har ett värde, att de blir lyssnade på och att vi på förskolan finns här för dem. Vi strävar efter att alla barn ska få utvecklas i en trygg miljö utan kränkningar.

Innehåll

1. Undervisningsplanering Värdegrund, - Vi är och gör tillsammans

                                                                     - Vi är tillgängliga 

                                                                      -Vi är tillåtande

                                                                      -Vi är tydliga

                                                                      -Vi har roligt

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
 • Varför? (Syfte med undervisningen) värdegrundsarbetet är bland det viktigaste samt främsta i vårt arbete, alla barn ska känna sig trygga samt att de har ett värde. Vi kommer ständigt och fortlöpande att arbeta med värdegrunden. Barnen skall få känna att de är sedda och har en viktig del i gruppen. Vi strävar efter att i alla vardagliga moment arbeta med värdegrunden så som integritet, snäll kompis, stopp min kropp, turtagning.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) Vi kommer att arbeta med ett proximalt lärande där vi pedagoger visar hur man är en bra kompis och föregå med gott exempel i hur vi pratar samt gör.
 • Vi kommer att arbeta i mindre grupper för att se till att alla barn blir sedda. Vi kommer att prata igenom vårt förhållningssätt, hur pratar vi med barnen, vilka ord använder vi, vad är tillåtet och inte. Vi kommer till en början att arbeta med gruppstärkande aktiviteter. Rörelse, sång, inräkning, turtagning, lyssna på varandra. Läsa böcker, se på film från UR.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Dokumentation, genom digitala kanaler så som film, ipad, projektor, att se oss själva. Samtal med öppna frågor, hur är man en bra kompis? Eller hur känns det när någon säger eller gör…..Unikum.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Alla men förskollärare säkerhetsställer att alla får ta del av arbetet och är med på dokumentation antingen i text eller bild.
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)  Att få en trygg samt harmonisk grupp utan kränkningar och mobbning eller uteslutande. Att vi som grupp skall känna en vi känsla ,att vi gör tillsammans.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: