Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - åk 4

Skapad 2020-08-17 18:01 i Brännkärrsskolan Knivsta
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad kronologisk ordning är.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
 • Skriva och organisera en återberättande text.
 • Använda verb i preteritum.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med grammatik där vi får tillfälle att öva på verb i preteritum.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text - bedömningsmatris - Ht 2020 åk 4

Bedömningsmatris årskurs 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter - innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den ”röda tråden” är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”.
Skriva texter - stuktur -inledning
Ger bristfällig information i inledningen om vem, var och när.
Ger en kortfattad orientering i inledningen om vem, var och när.
Ger en orientering i inledningen om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Skriva texter - struktur -händelser
Använder talspråk och ger alla händelser samma vikt..
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Skriva texter - struktur- avslutning
Har ingen tydlig avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Språkliga drag - pronomen
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Börjar använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Språkliga drag - Tidsord
Använder sig inte av tidsord i texten.
Börjar använda tidsord.
Använder tidsord vid varje ny händelse.
Skrivregler
Behöver hjälp med enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Följer enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Följer på ett bra sätt regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Bearbetning av text
Behöver hjälp med att förbättra din text med hjälp av omdömen.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: