Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 5

Skapad 2020-08-17 19:17 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola F Biologi
Är du hungrig, kurrar magen? Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. Din kropp består av olika delar t ex hjärna, lungor och skelett. Men vad är det som pågår där inne-det ska du få lära dig nu! Syftet med arbetet är att du ska lära dig hur kroppen fungerar och hur organen samverkar samt hur vi kan ta hand om vår kropp på bästa sätt.

Innehåll

Lärandemål

Du kommer att få lära dig om:

 • Matspjälkning
 • Kroppens energi
 • Andning
 • Allergier
 • Blod och hjärta
 • Kroppens reningsverk
 • Kroppens immunförsvar
 • Våra muskler
 • Skelett
 • Tänder
 • Ålderdom

Undervisningens innehåll

Du kommer att lära dig genom att:

 • Läsa ur faktaboken koll på no kapitel 2.
 • Se och diskutera filmer.
 • Arbeta i mindre grupper.

Bedömning

 • Hur du samtalar och diskuterar.
 • Aktivt arbetar i arbetshäftet.
 • Aktivt deltar vi de praktiska momenten.
 • Utvärderar och reflekterar kring det vi lär oss
 • Din förmåga att använda begrepp inom kropp och hälsa och kan beskriva dessa samt se samband mellan dessa.
 • Din förmåga att resonera och argumentera om hälsa och sjukdom och relatera det till några samband i människokroppen.
 • I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett test.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: