Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - medeltiden

Skapad 2020-08-17 20:13 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 5 Historia Svenska
Vi kommer under en del av höstterminen att arbeta med den delen av vår historia som kallas medeltiden. Vi kommer att möta och lära om riddare och borgar, om länder som blir till, om kungar och hur vanliga människor hade det, samt mycket annat.

Innehåll

Syfte.

Undervisningen syftar till att du ska utveckla kunskap om vår gemensamma historia och hur det har präglat den tid vi lever i. Du får lära om likheter och skillnader i människors sätt att leva och om hur människor och händelser skapade det samhälle de levde i.

 

Mål. Du ska lära om:

 • hur Sverige egentligen såg ut och fungerade innan det blev ett land.
 • hur vanliga människor hade det.
 • hur kristendomen förändrade vårt land.
 • hur det gick till då Sverige blev ett land.
 • hur olika människor levde utifrån vilket stånd de tillhörde.
 • hur kungen och riddarna styrde vårt land och hur de fungerade tillsammans.
 • den stora döden och hur den påverkade landet.
 • de första städerna och hur livet fungerade där.
 • unionstiden och drottning Margareta.

 

Undervisningen.

Vi kommer att lära kring målen ovan genom att diskutera,  titta på filmer och bilder, läsa ur läromedel, etc. Upplägget för undervisningen ser ut så här.

 

1. Vad vet vi innan om det här?  Skriv upp några frågeställningar som de kan fundera över.Eleverna spånar själva och skriver sedan in i dokument i Classroom vad de vet. De berättar sedan vad de vet för resten av klassen och gemensam minneskarta görs.

 

2. Kort berättande genomgång som förförståelse, ex. presentation eller film. Använd ev.filmer, presentationer samt boken som en förförståelse.

 

3. Boken - texten

- arbeta med minneskartor som sammanställning. Läs     texten och sammanfatta denna i minneskarta. Vad vill texten

berätta.

 

4. Arbeta med arbetsbok.

 

5. Slutuppgift i dokumentet i Classroom. Samma frågeställningar som ovan. Vad  vet de nu? Får använda sig av den dokumentation de gjort i minneskarta.

 

Bedömning

Vi kommer att göra bedömningar i matriser utifrån:

- den aktivitet och kunskap du visar under lektionstid.

- den kunskap du uppvisar i det du skrivit i Classroom.

Vi kommer också att ha en skriftlig slutuppgift där du får skriva och berätta vad du lärt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6

Matriser

Hi Sv
Historia - medeltiden

🟥
🟧
🟨
🟩
Kunskaper om:
- hur Sverige blev till.
Ej nått upp till målet.
Du uppvisar kunskaper så att du till viss del kan berätta om hur det gick till då Sverige blev ett enat rike.
Du uppvisar kunskaper så att du till stor del kan berätta om hur det gick till då Sverige blev ett enat rike.
Du uppvisar goda kunskaper då du berättar om hur det gick till då Sverige blev ett enat rike.
- hur människor levde och hade det.
Ej nått upp till målet.
Du uppvisar till viss del kunskaper om hur människor levde och hade det samt vad som skilde frälse från ofrälse.
Du uppvisar kunskaper om hur människor levde och hade det samt vad som skilde frälse från ofrälse.
Du uppvisar goda kunskaper om hur människor levde och hade det samt vad som skilde frälse från ofrälse.
- händelser som präglat medeltiden.
Ej nått upp till målet.
Du uppvisar till viss del kunskaper om händelser som präglat medeltiden.
Du uppvisar kunskaper om händelser som präglat medeltiden.
Du uppvisar goda kunskaper om händelser som präglat medeltiden.
- kända gestalter under perioden.
Ej nått upp till målet.
Du uppvisar till viss del kunskaper om personer vilka haft stor betydelse för sin samtid.
Du uppvisar kunskaper om personer vilka haft stor betydelse för sin samtid.
Du uppvisar goda kunskaper om personer vilka haft stor betydelse för sin samtid.
Föra resonemang
Ej nått upp till målet.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till att det medeltida samhället och människornas levnadsvillkor förändrades.
Du visar att du kan föra till stor del underbyggda resonemang om orsaker till att det medeltida samhället och människornas levnadsvillkor förändrades
Du visar att du kan föra väl underbyggda resonemang om orsaker till att det medeltida samhället och människornas levnadsvillkor förändrades
Använda begrepp
Ej nått upp till målet.
Du visar att du till viss del förstår och kan använda dig av de för arbetsområdet aktuella begreppen i enkla sammanhang.
Du visar att du till stor del förstår och kan använda dig av de för arbetsområdet aktuella begreppen på ett utvecklat sätt.
Du visar att du förstår och kan använda dig av de för arbetsområdet aktuella begreppen på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: