Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4

Skapad 2020-08-17 20:59 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 4 Musik
Musik åk 4

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 • delta/få kunskap om ramsor och sånger inom olika stilar och tidsperioder
 • hålla rätt takt och rytm 
 • dans och rörelse till musik
 • vad är ljud och hur det fungerar
 • hur du kan/bör använda din röst och skydda din hörsel på bästa sätt
 • kunna sjunga i grupp.
 • kunna klappa rytmer.
 • känna till flera olika instrument och instrumentfamiljer.

Jag bedömer dina förmågor genom att:

 • observera dig under lektionerna
 • observera dig när du presenterar olika instrument och instrumentfamiljer.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna genom att:

 • klappa/röra oss till musik för att känna puls & olika rytmer
 • lära oss notvärden & andra musikaliska tecken
 • spela/klappa/tala rytmer med hjälp av röst, rytminstrument & klanginstrument
 • sjunga
 • Gemensamma genomgångar 
 • presentera olika instrument 
 • arbeta i grupp, par och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: