Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrin/låda

Skapad 2020-08-17 22:36 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Vi tillverkar en låda med hemlig botten en s.k. "blindbotten" där man kan gömma saker som man inte vill att någon ska hitta.
Grundskola 5 Slöjd
Lådor är alltid bra att ha. Visst är det spännande att lyfta på locket och se vad som finns där. Ett skrin är en liten kistliknande förvaringsmöbel, vanligen en låda med gångjärnsförsett lock. En liknande låda med löst lock kallas oftast för ask. Ordet skrin förekommer i flera sammansättningar som understryker att det som förvaras i skrinet är något värdefullt, tex smyckeskrin eller kassaskrin

Innehåll

 

Målet för arbetsområdet

är att du ska lära dig förverkliga ett skrin från ide till färdig produkt genom en skiss och ritning.

Du ska få arbeta praktiskt i framförallt trä, men också med inslag av alternativa material. 

Du får prova olika sammansättningstekniker och vilka verktyg som används till dem, till exempel hopsättning med plugg , spik och lim.

Du ska lära dig om ytbehandling så som målning, bets, olja eller lack. 


-Du kommer öva din förmåga att arbeta efter instruktioner och egna idéer.
-Du kommer öva din förmåga att arbeta mer självständigt, överväga olika lösningar, samt att formulera handlingsalternativ som leder    arbetet framåt
-Du kommer få träna din förmåga att reflektera över arbetet och visa på samband mellan form, färg, kvalitet och funktion.

Tid

8-10 lektioner

Undervisning/arbetssätt

Genomgångar med instruktioner, resonemang och diskussioner, både enskilt och i grupp.

Utveckla idéer och planering.

Vi kommer arbeta med olika slöjdbegrepp så som konstruktion och funktion bland annat.

Prova att använda träplugg och gångjärn.

Ytbehandling.

Redovisning av arbetet.

 

 

Bedömning

Din förmåga att utveckla och planera idéer.
Din förståelse vid genomgångar och instruktioner muntligt, skriftligt och digitalt.
Din förmåga att välja, hantera och benämna olika redskap, verktyg och maskiner.
Din förmåga att ta ansvar samt graden av självständighet i ditt arbete.
Din förmåga att genomföra och slutföra arbetet.
Utvärderingen av ditt arbete samt din förmåga att använda rätt begrepp till arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: