Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 kapitel 1

Skapad 2020-08-18 08:13 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
Hur många tal finns det? Hur kan vi skriva dom största talen och dom minsta på ett så smidigt sätt som möjligt? Det här och många andra saker om olika tal kommer vi att arbeta med.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

 

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att alla elever ska ges möjlighet att lära och befästa de begrepp som är knutna till olika typer av tal samt hur negativa tal, bråk och potenser kan skrivas och användas. Till detta följer också metodberäkningar och problemlösning inom området där en förståelse för hur dessa begrepp och metoder är sammanknutna.

 

Arbetssätt och undervisning

Vårt arbete med kapitlet kommer att utgå från genomgångar i helklass följt av eget arbete i matematikboken. Det här kombineras med diskussioner och arbete i mindre grupper. Den bok vi använder heter Matematikboken XYZ. Till den finns det häften både med förenklande och fördjupande innehåll.

Mellan lektionerna förväntas eleven själv ha insikt om vad vi arbetar med och se till att ligga i fas med det arbete som sker i boken. Detta kan sammanfattas med att arbeta färdigt med minst två nivåer inom varje kapitel. 

 

Bedömning

Elevens kunskaper kommer kontinuerligt att bedömas under lektionerna samt vid en diagnos och vid ett prov. Ytterligare bedömningstillfälle kan tillkomma.

Uppgifter

 • Diagnos taluppfattning

 • Provskrivning taluppfattning

 • Lektionsprestation taluppfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: