Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklihetsuppfattning 2020-2021

Skapad 2020-08-18 08:22 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 1 – 7 Verklighetsuppfattning
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

 

 •     Vi kommer att arbeta tematiskt med ämnesområden som allemansrätten, årstiderna, min plats på kartan, träd, kroppen, våra sinnen och fordon.
 •    I en till en arbete träna kvantitet som antal, längd volym och pengar
 •     I arbete i bänk arbeta med heltal och olika räknesätt
 •     Följa skolträdgården  
 •     Utforska vår närmiljö och följer den genom årstiderna.
 •     Film, foto, rita, måla
 •     Läsa böcker om träd, fordon, kroppen, årstider
 •    Redovisning i form av affischer.
 •    Skriva på dator
 •    Använda för ämnet aktuella tecken
 •   Använda bildschema för planering av tidsföljd
 •   På samling prata om månader och årstide
 •  Använda alla våra sinnen i arbetet
 • gå till affären och göra inköp till hemkunskapen
 • gå till återvinningen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  4-6
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  4-6
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
  VEU  4-6
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  4-6
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  4-6
 • Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring, till exempel tangentbord och skärm.
  VEU  4-6
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: