👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara konstruktioner - broar

Skapad 2020-08-18 08:35 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Ett arbete i teknik om broar.
Grundskola 6 Teknik
Vi ska under vårterminen lära oss mer om hållbara konstruktioner. Vi läser om olika brotyper och lär oss mer om olika material. Avslutningsvis ska vi i grupp bygga broar.

Innehåll

Mål/syfte: Målet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig varför konstruktioner är byggda på olika sätt. Du ska också få öva på att bli säkrare på att använda utrustning som limpistol, underlägg och annat material.

Viktiga begrepp: Se begreppslista.

Så här arbetar vi: Vi kommer ha gemensamma genomgångar, enskilt och arbete i grupp. Vi kommer också kolla på filmer och bilder för pedagogiskt syfte. Ni kommer också få bygga broar.

Så här visar vi vad vi har lärt oss: Ni kommer att praktiskt bygga broar, rita en skiss och dokumentera ert arbete enligt teknikens arbetssätt.

När du är klar skall du kunna:

 • känna igen och beskriva olika typer av broar. 
 • använda några ämnesbegrepp när du beskriver broar.
 • skapa en ritning och utifrån ritningen bygga en bro. 

Undervisning:

Du kommer att få:

 • få information om olika typer av broar.
 • göra en ritning av din bro.
 • bygga en hållbar bro tillsammans i grupp.
 • träna din förmåga att utveckla dina idéer och tänka om när du stöter på hinder i din första tanke om hur du ska bygga din bro.

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att:

 • beskriva och ge exempel på olika typer av broar.
 • använda dina idéer för att lösa problem.
 • göra en ritning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Hållbara konstruktioner - broar

F
E
C
A
Beskriva och förklara enkla tekniska saker.
Du behöver träna på att ge exempel på och beskriva tekniska saker.
Du ger exempel på och beskriver enkla tekniska saker och några delar i dem.
Du förklarar enkla tekniska saker och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du förklarar enkla tekniska saker och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Beskriva hållbara konstruktioner.
Du behöver träna på att ge exempel på och beskriva hållbara konstruktioner.
Du ger exempel på och beskriver på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad konstruktionerna har gemensamt.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad konstruktionerna har gemensamt.
Pröva, ompröva och göra modeller.
Du behöver träna på att bygga tekniska saker.
Du prövar möjliga lösningar när du bygger och förbättrar enkla tekniska saker samt gör enkla modeller.
Du prövar och omprövar möjliga lösningar när du bygger och förbättrar enkla tekniska saker samt gör utvecklade modeller.
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga lösningar när du bygger och förbättrar enkla tekniska saker samt gör välutvecklade modeller.
Dokumentation.
Du behöver träna på att dokumentera.
Du gör enkla dokumentationer med skisser, modeller eller texter där det framgår på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du gör utvecklade dokumentationer med skisser, modeller eller texter där det framgår på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du gör välutvecklade dokumentationer med skisser, modeller eller texter där det framgår på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.