Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen om hösten HT-20 åk. 1

Skapad 2020-08-18 08:39 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Biologi NO (år 1-3) Svenska
Hösten är här! Hur vet vi det? Vilka kännetecken finns i vår natur på att det är höst? Vi kommer att ge oss ut i närområdet och leta hösttecken. Vi kommer att titta på olika lövträd, bär och småkryp som finns i närområdet.

Innehåll

Lgr 11, del 1 och 2

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde, hösten kommer vi att:

 • studera nedfallna löv på nära håll.
 • göra experiment med gråsuggor.
 • plocka, sortera och artbestämma några löv.
 • skriva faktatexter.
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film.
 • arbeta med bilduppgifter.

 

Under arbetsområdet kommer vi ta reda på och lära oss:

 • när det är höst (höstmånader).
 • vad som händer med träden på hösten.
 • hur man kan beskriva och känna igen hösten.
 • vad några olika djur gör på hösten.
 • namn på någon/några fåglar som flyttar och veta varför.
 • några träd.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta hur man kan se att det är höst.
 • berätta om vad som händer med träden på hösten.
 • berätta om vad några djur gör på hösten.
 • namnge några av träden som tappar sina löv.
 • känna till någon näringskedja.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i alla undersökningar och sorteringsövningar.
 • berätta och samtala.
 • skriva.
 • rita och måla.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bi SvA
.


NO Sv Bi SvA
Naturen om hösten, ht-20, åk 1

—>
—>
—>
Beskriva och förklara.
 • Bi  1-3
Du kan med stöd av vuxen på ett enkelt sätt, beskriva vad som händer i naturen på hösten. Du kan med stöd av vuxen ge enstaka exempel för att beskriva vad som händer i naturen på hösten.
Du kan på ett enkelt sätt, beskriva vad som händer i naturen på hösten. Du ger något exempel för att beskriva vad som händer i naturen på hösten.
Du kan på ett enkelt sätt, beskriva och förklara vad som händer i naturen på hösten. Du kan ge några exempel för att beskriva och förklara vad som händer i naturen på hösten.
Använda begrepp.
 • Bi  1-3
 • Bi  1-3
Du kan med stöd av vuxen använda enstaka begrepp. Du kan med stöd av vuxen berätta om vad som händer med något enstaka djur under hösten.
Du kan använda något begrepp. Du kan berätta om vad som händer med något djur under hösten.
Du använder dig av några begrepp. Du kan berätta om vad som händer med några djur under hösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: