Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i bokstavslandet åk1 - Kyrkenorum

Skapad 2020-08-18 08:46 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Översikt över Svenska åk1 (Livet i bokstavslandet).

Innehåll

 

Målet med vårt arbete är

Automatisera hela alfabetet, både stora och små bokstäver.

Bli säker på bokstavsljuden och kunna höra var i ett ord du hittar dem.

Kunna ljuda samman bokstavsljuden till ord och få flyt i det du läser.

Utveckla din läsförståelse.

Kunna skriva ord och korta texter.

Så här kommer vi att arbeta

Vid varje nytt kapitel ser vi ett avsnitt av programmet Livet i bokstavslandet från UR.

Vi arbetar tillsammans med det digitala materialet. Här tränar vi bland annat på att 

 • leta bokstavsljud
 • träna alfabetet
 • spåra bokstäver
 • leta efter bokstäver
 • lära oss ordbilder
 • sammansatta ord
 • orden från ordväggen i läseboken
 • lyssna efter och räkna ljud i ord
 • laga "trasiga" ord
 • rimma

Vi läser i läseboken och svarar på frågor till texten.

Vi arbetar i arbetsboken

Hur din lärare ser att du har lärt dig

Aktivt delta på arbetspassen

Visa vad du arbetar med i dina böcker

Visa texter som du skrivit

Läsa högt för en vuxen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: