👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi Koll på NO 5

Skapad 2020-08-18 08:59 i Ljungviksskolan Lerum
NO åk 6 Energi
Grundskola 5 Fysik
Kan energi ta slut? Vad är energi? Vad är förnyelsebar energi? Vad är fossila bränslen? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Vad är hållbar utveckling? Dessa och många andra frågor kring energi och miljö kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Innehåll

Energi och hållbar utveckling

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 1. Ge exempel på vad vi behöver energi till
 2. Förstå vad energiprincipen innebär
 3. Ge exempel på energikällor
 4. Veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi, kunna beskriva för- och nackdelar med de olika energierna
 5. Kunna beskriva och ge exempel på energiomvandlingar 
 6. Beskriva hur du kan "hushålla" med energi
 7. Beskriva och ge exempel på växthuseffekten och dess konsekvenser
 8. kunna förklara hur elektricitet skapas och levereras till vara hus
 9. kunna göra enkla elektriska kopplingar 

 

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken Koll på NO 5 och övningar till boken 
 • förklarande program på inläsningstjänst 
 • Experiment där vi testar hur energi på olika sätt fungera eller omvandlas , elektricitet och magnetism
 • Dokumentera/anteckna vid lektioner 
 • Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

-   Ett skriftligt prov 

-   Helklass diskussioner 

-   Dina dokumentationer/anteckningar från lektioner, laborationer och diskussioner

-   Praktiska övningar med elektricitet och magnetism

- redovisning om växthuseffekten och alternativa energikällor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Energi

Ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven känner inte till olika energikällor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med VISS koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på NÅGOT ENKELT samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med RELATIVT GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på OLIKA ENKLA samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Fysiken och vardagslivet
Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven har bristfälliga kunskaper om fysikaliska fenomen och fysikens begrepp. Eleven för inga resonemang om elektriska kretsar och kan inte relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att GE EXEMPEL på och beskriva dessa med VISS användning av fysikens begrepp. I enkla och TILL VISS DEL underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp. I UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med GOD användning av fysikens begrepp. I VÄLUTVECKLADE och VÄL UNDERBYGGDA resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikens metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven gör inte undersökningar utifrån givna planeringar och och bidra inte till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att EFTER NÅGON BEARBETNING arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven använder inte utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT och EFFEKTIVT sätt.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven söker inte information och använder inte olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med VISS anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄL UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med GOD anpassning till sammanhanget.