Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning & problemlösning Åk 4

Skapad 2020-08-18 09:21 i Kungsbergsskolan Linköping
Planering för kap 1 i Koll på matematik 4A
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer börja årskurs 4 med ett arbetsområde i taluppfattning och kommer sedan gå över mot problemlösning och hur man gör för att lösa enklare problem. Vi använder oss av boken "Koll på matematik". Välkomna till matematik i årskurs 4! :) //Andreas, Anna-Carin och Isabella

Innehåll

Mål/syfte:

Syftet och målet med området är att läsa oss om hur vårt talsystem är uppbyggt och att det består av olika talsorter.
Målet är att förstå vad tusental, hundratal, tiotal och ental är. Vi kommer också att lära oss om enkel addition-, (+) och subtraktionsräkning (-). Vi kommer även gå igenom tallinjen och problemlösningsstrategierna rita, pröva, talföljder och mönster.

Viktiga begrepp:

Vi kommer att använda en begreppslista men viktiga begrepp är exempelvis:

 • siffra
 • tal
 • talsort
 • positionssystem
 • problemlösningsmetoder
 • ental
 • tiotal
 • hundratal
 • tusental 

Så här arbetar vi:

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Enskilt arbete
 • Arbete i grupp/par
 • Spel 
 • Repetera hemma

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Du visar vad du lärt dig under lektionerna samt även på ett skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

Uppgifter

 • Prov - 4A Kap 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Mattekollen - Taluppfattning & problemlösning

Osäker
Ganska säker
Säker
Beskriva positionssystemet inom talområdet 0-10 000.
Storleksordna tal inom talområdet 0-10 000.
Vara säker på additions-, och subtraktionstabellerna.
Välja och använda problemlösningsmetod: Rita
Välja och använda problemlösningsmetod: Pröva
Välja och använda problemlösningsmetod: Mönster
Förstå och använda kapitlets matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: