👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion?

Skapad 2020-08-18 09:12 i Nykils skola Linköping
Första mötet med ämnet religion i mellanstadiet
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med begreppet religion. Vad är religion? Vad betyder religionen för människan? Vi tittar lite närmare asatron och kristendomens ursprung.

Innehåll

Vad ska vi lära oss

 • Vad religion är, är det lika för alla?
 • Var kommer religionerna ifrån?
 • Religionens roll i samhället.
 • Berättelser om gudar.
 • Läsa i böcker/internet, svara på frågor
 • Diskutera i små och stora grupper
 • Relevanta filmer
 • Begreppsförståelse

På lektionerna ska ni:

 • Lyssna och ställa frågor
 • Se till att bli klar med arbetsuppgifter
 • Delta i diskussioner och redovisningar

Bedömning

 • Skriftliga förhör
 • Muntligt aktiv på lektionerna

 

Uppgifter

 • Vad är religion?

 • Religionerna växer fram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Når målen
Når målen med god marginal
Har mycket god förmåga marginal
När målen med mycket god marinal
Symboler, heliga byggnader och böcker
Du har grundläggande kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett välutvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett välutvecklat sätt.
Du har goda kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett utvecklat sätt.
Ritualer/levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om ritualer/ levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Kunskap om religionerna
-samband, jämföra, diskutera likheter/skillnader
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religioner.
Ämnesspecifika ord
Du använder ett fåtal ord som är specifika för arbetsområdet.
Du har ett varierat ordval som är specifikt för arbetsområdet
Du använder flera ord som är specifika för arbetsområdet.