👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde: Hylla

Skapad 2020-08-18 09:43 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 7 Slöjd
Du ska utforma och tillverka en hylla.

Innehåll

Vad ska göras?  

Du ska utforma och tillverka en hylla.

  

 

Hur ska det göras? Det finns en ritning som du kan utgå ifrån. Du ska sedan formge din hylla utifrån vem du gör hyllan åt, var den ska vara och vilken funktion den ska ha. Du behöver även göra val när det gäller hyllans estetiska formgivningtex ytbehandling. Du gör en egen skiss i din planering och utgår då ifrån befintligt inspirationsmaterial eller söker upp eget inspirationsmaterial. När du är klar med din hylla så ska du dokumentera och värdera din arbetsinsats. 

 Tekniker 

 • Du kommer att såga 45° med en gersåg när du gör konsolen. Konsolen är den sneda delen som håller upp hyllplanet. 

 • Foga ihop brädorna med limbord och limknekt till hyllplanet.  

 • Sammansättning med spik, skruv eller motsvarande.  

 • Eventuellt göra en symmetrisk mall
 •  

Varför ska det göras: 

Under arbetets gång kommer du få kunskap om och utveckla din förmåga att:

… använda dig av muntliga/skriftliga instruktioner

… planera ditt arbete. 

… följa en ritning och muntliga instruktioner.  

… sträva mot att öka svårighetsgraden (komplexiteten) på ditt arbete. 

… göra genomtänkta val som påverkar resultatet. 

… genomföra arbetet noggrant. 

… hantera redskap på rätt och ändamålsenligt sätt. 

… ta ansvar och uppträda på ett säkerhetsmässigt sätt i slöjdsalen. 

… ta ansvar för arbetsmiljön. 

… du väljer tillvägagångssätt med hänsyn till kvalitets- eller miljöaspekter. 

… välja tillvägagångssätt som utvecklar dig.  

… pröva och ompröva. 

… tänka kreativt, tar egna initiativ och löser problem. 

… att bedöma och utvärdera din arbetsinsats. 

… att dokumentera ditt arbete.  

… att du lär dig och använder slöjdens olika begrepp

Uppgifter

 • Utvärdering/självskattning träslöjd Hyllan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9