👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten - Åk 4

Skapad 2020-08-18 10:03 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Planering utifrån boken Koll på NO Åk 4
Grundskola 4 Biologi
I det här arbetsområdet lär vi oss mer om naturen på hösten! Hur ser det ut i naturen på hösten? Varför blir löven gula och sedan röda? Varför tappar träden sina löv? Vart tar alla löven vägen? Vart flyger fåglarna? Varför ser bär och frukter ut som de gör? Det finns många frågor om naturen - Nu är det dags att lära sig mer om höstens gåtor!

Innehåll

Mål/syfte:

Syftet med arbetsområdet är att lära oss mer om växter och djur och kopplingen till höstens förändringar. VI kommer att lära oss om skog, träd, nedbrytare, löv, barr, fröspridning. Målet är också att lära oss mer om vad en fältstudie är. Vi kommer under några veckor gå ut och titta på hur naturen förändras och dokumentera det vi ser.

Viktiga begrepp:

Begrepp finns i NO-boken på s.35 .
Begrepp som kan vara bra att ha koll på är:

 • Avdunsta
 • Förmultna
 • Klorofyll
 • Koldioxid
 • Kompost
 • Nedbrytare
 • Spillning
 • Tjäle
 • Vax
 • Vinterståndare

Så här arbetar vi:

 • Se på filmer.
 • Läsa i NO-boken & häfte.
 • Arbeta med instuderingsfrågor enskilt och i par. 
 • Planera och genomföra en fältstudie. 

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

 • Genom ett skriftligt prov.
 • Genom att dokumentera en fältstudie och sedan skriva en sammanfattning om hur naturen förändras. 

 

Uppgifter

 • Fältstudie - naturen på hösten

 • Skriftligt prov - Naturen på hösten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6