Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 Spotlight 5 HT och VT

Skapad 2020-08-18 10:11 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
I arbetet med engelska i årskurs 5 kommer vi att tala, skriva, lyssna och läsa. Vi kommer att använda oss av materialet Spotlight 5 men även arbeta med egen fri text, sagor, realia, sånger, film och olika dikter.

Innehåll

Planering för Engelska år 5

Under läsåret kommer du att träna på att kunna uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du ska träna dig på att läsa och förstå engelska texter. Du ska få möjlighet att utöka ditt ordförråd och kunna anpassa ditt språk beroende på mottagare. Du ska träna på att få förtroende för din egen förmåga att använda dig av engelska i olika sammanhang. Du ska även få möjlighet att utveckla din grammatik.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Följande centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I Engelska ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med Spotlight där du får öva: 

* att tala engelska

* skriva egen text

* öva på grammatiska strukturer

* lyssna på olika hörövningar

* läsa olika slags texter 

* realia, lära sig om olika engelsktalande länder och kunna göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas enligt kunskapskraven, i detta område bedöms alla fem färdigheter. (Tala, lyssna, skriva, läsa, realia)

Uppgifter

 • Läxa i engelska till den 28/5

 • Engelska till den 21/5

 • Läxa i engelska till den 7/5

 • Läxa engelska glosor

 • Läxa till den 19/2

 • Engelska till den 12/2

 • Läxa i engelska till den 5/2

 • Engelska till den 29/1

 • Engelska till den 22/1

 • Engelska lektion 4/12

 • Läxa i engelska till den 4/12

 • Engelska läxa till den 27/11

 • Engelska till den 20/11

 • Engelska 13/11

 • Engelska till den 23/10

 • Engelska läxa till den 16/10

 • Engelska oregelbundna verb

 • Läsläxa engelska

 • Engelska glosor

 • Favourite book or series

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: