Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2020-08-18 10:28 i Gylle skola Borlänge
PP Taluppfattning ÅK 7
Grundskola 7 Matematik
Första kapitlet handlar om tal, att räkna med tal, de fyra räknesätten, träna huvudräkning, Kunna jämföra olika strategier för att lösa problem.

Innehåll

Tidsplan

v. 35    Naturliga tal 1.1, Fördiagnos

v. 36    Negativa tal 1.2, Tal i bråkform 1.3 

v. 37    Forts 1.3, Tal i bråkform 1.4

v. 38    Samband mellan tal1.5, 

v. 39    Avrundning  1.6, Överslagsräkning 1.7

v. 40    Blandade uppgifter, Diagnos, Repetition

v. 41    Prov kapitel 1, tisdag 6 oktober

 

    Varje avsnitt i boken består av fyra nivåer. Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt. Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4.

Förmågor att utveckla

     formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·      använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·      välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·      föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

·      Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·      Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·      Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt 

·      Vi kommer att utgå från boken ”X”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.

·      Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·      Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·      Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·      Vi kommer att diskutera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

·      Boken finns inläst hos  inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken.

·      Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

·      Du kan titta på genomgångar på filmer (Matematikboken X)

· 

Efter arbetsområdet ska du:

·      känna till hur vårt talsystem är uppbyggt

     uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform

·      kunna se samband mellan olika sätt att uttrycka tal

·      kunna utföra beräkningar med olika sorters tal 

·      lösa matematiska problem genom att använda lämpliga räknesätt

     göra avrundningar

     använda överslagsräkning

     förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp att känna till och som du kan använda dig utav, boken s 6 - 7

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: