Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället och dina rättigheter

Skapad 2020-08-18 10:29 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi kommer undersöka hur ett samhälle är uppbyggt och vilka rättigheter och skyldigheter vi medborgare har.

Innehåll

Om arbetet: Vi kommer börja med att undersöka samhällets uppbyggnad, varför vi läser ämnet och därefter vad de mänskliga rättigheterna innebär. Vi kommer också analysera vilka rättigheter och skyldigheter man har i ett demokratiskt land. Vi kommer även att se hur olika rättigheter kränks  i olika delar av världen och vad de kan leda till.

 

Att kunna:

Samhällets uppbyggnad: Samhällets fyra olika samhällsområden. Sid 10-12, 

Varför ska man läsa samhällskunskap?  Förklara och motivera varför ämnet är viktigt. Sid 14-15.

Rättigheter och skyldigheter: Berätta om några olika rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Sid 47-48, 50. 

Mänskliga rättigheter: Förklara och beskriva några mänskliga rättigheter och vad FN är. Sid 50-52, Studi

Demokrati och diktatur: Förklara skillnaden och nämna några länder med respektive styrelsesätt. Studi

Ungas rättigheter: Varför finns barnkonventionen och vilka 4 viktiga tankar bygger den på? Sid 57, 59

Likabehandlingsplan: Varför måste det finnas och hur arbetar vi på Norretull med vår.

Följande kommer att bedömas

  •  Samhällsstrukturer: Era kunskaper om samhällets uppbyggnad.
  •  Undersöka strukturer i samhället: Er förmåga att undersöka hur samhällets olika delar fungerar.
  •  Använda begrepp: Er förmåga att använda och förstå viktiga begrepp.
  •  Påverka & påverkas: Er förmåga att resonera om hur individer och samhällen påverkar och påverkas av varandra.
  • Undersöka samhällsfrågor: Er förmåga att undersöka rättigheter och skyldigheter i olika länder.
  • Värdera & uttrycka ståndpunkter: Er förmåga att värdera och ta ställning kring olika rättigheter och skyldigheter.
  • Mänskliga rättigheter: Era förmåga att förklara vad de mänskliga rättigheterna är och dess betydelse.
  • Minoriteters särställning & rättigheter: Er förmåga att redogöra för några minoriteters rättigheter.
  • Demokrati: Er förmåga att resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
  • Information & källor:

Matriser

Sh
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: