Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Basic english #1

Skapad 2020-08-18 10:54 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Basic training för elever med minimala förkunskaper inom det engelska språket.
Grundskola 6 Engelska
Pedagogisk planering i språkval (engelska) för årskurs sex (del 1 - basträning).

Innehåll

In this unit you will …

 • get to know your classmates and your teachers better (lära känna dina klasskamrater och dina lärare bättre)
 • practice how to introduce yourself (öva i att presentera dig själv)
 • discuss what it’s like to be in a new situation (diskutera hur det kan kännas att vara i en ny situation)
 • think about what’s most important – what’s on the inside or the outside (resonera kring vad som är viktigt - vad som är på insidan eller på utsidan)
 • learn how to use ‘be’ and ‘have’ (träna i att använda dig av verben "be" och "have")
 • learn about verbs in the present tense (bli säkrare på verb i nutid)

 

Innehåll: Gleerups engelska 4, Unit 1 (First Impressions).

Tidsperiod: HT-2020.

Arbetssätt: Gemensamma genomgångar, läsning av texterna, muntliga och skriftliga övningar.

Bedömning: Eleverna bedöms enligt målpunkterna ovan. Resultatet redovisas i matrisen nedan. De kunskapskrav som redovisas nedan avser minsta godtagbara krav för betyget E i slutet av årskurs sex.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6

Matriser

En
Basic english #1

Låg
Bra
Utmärkt
Presentera dig själv
Du kan med stöd presentera dig själv på engelska (säga vem du är, din ålder, var du bor, intressen och annan information om dig själv).
Du kan presentera dig själv på engelska (säga vem du är, din ålder, var du bor, intressen och annan information om dig själv) på ett enkelt sätt. Du kan använda dig av några kompletta fraser och meningar.
Du kan presentera dig själv på engelska (säga vem du är, din ålder, var du bor, intressen och annan information om dig själv) på ett detaljerat sätt. Du kan använda dig av många kompletta fraser och meningar.
Diskutera
Du kan med stöd berätta lite om hur det kan kännas att vara i en ny situation (till exempel i en ny klass).
Du kan berätta om hur det kan kännas att vara i en ny situation (t ex ny klass) genom att använda dig av några kompletta fraser och meningar. Du kan kommentera enkelt vad som är viktigt att tänka på i den nya situationen och du kan berätta vad som är på insidan och/eller på utsidan på ett enkelt sätt.
Du kan berätta om hur det kan kännas att vara i en ny situation (t ex ny klass) genom att använda dig av många kompletta fraser och meningar. Du kan kommentera vad som är viktigt att tänka på i den nya situationen och du kan berätta vad som är på insidan och/eller på utsidan på ett utvecklat sätt.
"Be" och "have"
Du kan med stöd använda dig av verben "be" och "have" i enkla fraser.
Du kan använda dig av verben "be" och "have" i olika fraser. Du har lärt dig några verb i nutid.
Du kan använda dig av verben "be" och "have" i olika fraser och meningar. Du har lärt dig en del verb i nutid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: