Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära, elektromagnetism, elproduktion V. 36-v. 42

Skapad 2020-08-18 10:45 i Tråsättraskolan Österåker
I detta arbetsområde fördjupar vi oss i ellära och elektromagnetism. Hur hänger magneter och elektricitet ihop. 36 - Repetition av El/Magnetism från åk 8 37 Tisdag prov el/mag Energiförsörjning 38 Energiförsörjning 39 Energiförsörjning 40 Resonemangsuppgift energiförsörjning - tisdag
Grundskola 9 Fysik
I detta arbetsområden fördjupar vi våra kunskaper i ellära och elektromagnetism. Hur hänger magnetism och elektricitet ihop? Vi fördjupar oss också i energiproduktion i Sverige och världen.

Innehåll

Konkreta mål

Efter detta arbetsområde ska du

 • Kunna begrepp som: ström, spänning, resistans, seriekoppling, parallellkoppling etc.
 • Känna till begrepp som kortslutning samt hur du tänker elsäkert.
 • Veta hur en spole är uppbyggd och kunna hur elektromagneter är uppbyggda och vad de kan användas till.
 • Känna till vem Örstedt var samt vad han upptäckte inom natruvetenskapen
 • Du ska kunna förklara begreppet induktion.
 • Veta hur en generator/elmotor är uppbyggd och hur den alstrar ström respektive omvandlar ström till rörelse.
 • Kunna förklara vad en transformator gör.
 • Kunna utifrån ett kopplingsschema utföra kopplingen med laborativt material samt virtuellt i "virtual lab".
 • Kunna förstå och beräkna spänningsfall över olika komponenter i en krets, samt strömstyrka i olika delar av kretsen.
 • Redogöra för energiproduktionen i Sverige och världen och värdera de olika sätten utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Dokumentation

Arbetsområdet kommer att dokumenteras med

 • Skriftligt prov, med en kopplingsuppgift i "virtual lab".

Uppgifter

 • Prov Ellära och magnetism

Matriser

Fy
Ellära och magnetism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen inom arbetsområdet.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen inom området. .
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen inom området.
begreppsförståelse
Du kan till viss del använda fysikaliska begrepp inom ämnet.
Du kan förklara saker med relativt god användning av fysikaliska begrepp
Du kan förklara saker med god användning av fysikaliska begrepp.
Diskussion
muntlig aktivitet
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ämnet.
Du kan föra ett samtal kring ämnet och föra diskussionen vidare
Du ställer frågor och framför tankar/åsikter som fördjupar en diskussion i ämnet.

Fy
Energi och Miljö

E
C
A
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Kunskap
-förmedla
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp. Du kan föra relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp. Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: