Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3 hela läsåret taluppfattning och tals användning planering Sofia Skola

Skapad 2020-08-18 10:55 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Du kommer lära om taluppfattning och tals användning.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Du ska kunna använda dig av talområdet 0-100 i subtraktion och addition. Du ska också förstå tal i bråkform, positionssystemet och olika räknemetoder. Du ska förstå sambandet mellan de fyra räknesätten. 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Du ska arbeta med detta under hela läsåret i årskurs 3. 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska arbeta praktiskt med laborativa material och teoretiskt med matematikboken Prima matematik 3a och 3b samt Primas digitala matematikboken. 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig subtraktion och addition 0-100 med tiotalsövergång.De fyra räknesätten och dess samband. Positionssystemet, tal i bråkform och räknemetoder ex. algoritmer.

 

2. Hur det ska bedömas? 

Genom formativa diagnoser och tester.

3. Vad är det som bedöms?

Se kunskapskrav. 

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: