Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text, år 4

Skapad 2020-08-18 11:06 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren. Vi möter argumenterande texter dagligen i form av annonser, broschyrer, reklamblad - dels i tryckt form, men även via radio, tv och internet.

Innehåll

Vi kommer att lära oss hur argumenterande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av, vilka språkligaknep som kan användas och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna komparera och böja adjektiv.
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar texten.
 • Veta vad imperativ är.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en argumenterande text har.
 • Skriva och organisera en egen argumenterande text (en annons).

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om argumenterande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår ZickZack-övningsbok där vi får tillfälle att öva på grammatiken.
I slutet av området ska vi skriva varsin argumenterande text i form av en annons.

Tidsplan:

Vecka 7 - Intro och arbete med förförståelse

Vecka 8 - Steg 1 (du får lära dig hur en annons är uppbyggd för att påverka så mycket som möjligt)

Vecka 9 - Steg 2 (du får lära dig hur man lockar till köp med hjälp av språket)

Vecka 10 - Steg 3 (vi ska tillsammans i klassen göra en annons om jeans)

Vecka 11 - Steg 4 (du ska på egen hand planera och göra en annons om pizza)

Bedömning:

Du delar aktivt och visar dina förmågor och nya kunskaper på lektioner både i grupp och enskilt. 

Din egen text bedöms enlig kriterierna i matrisen (rutorna) nedan. Titta gärna i den under arbetes gång för att vara säker på att du fått med allt och fått svar på alla eventuella frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Baskunskaper, texten

Texten

Här bedömer både du och jag din text. När det står ett E har du klickat och när det står ett L har jag klickat. /Hanna
Innehåll
Det är tydligt vilken produkt min reklamtext handlar om.
Jag använder bilder som kompletterar texten
Ordval
Jag använder adjektiv i superlativ form
Jag använder imperativ för att uppmana läsaren.
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Jag använder lockande språk.
Språk
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
Jag frågar om stavningen, eller slår upp i ordlistan, när jag är osäker på hur ett ord stavas, så de flesta orden är rätt stavade
Handstil
Min handstil är lätt att läsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: