Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsa årskurs 3 läsåret 20/21 planering Sofia Skola

Skapad 2020-08-18 11:06 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska
Svenska Läsa

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Du ska arbeta med språk då det är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

 Du ska arbeta med detta kontinuerligt under läsåret.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

 Du kommer att få:

Läsa tyst läsning varje dag samt svara på olika frågor kring bokens innehåll.

Läsa "Nyckeln till skatten" i skolan och hemma och arbeta med varje kapitel genom att svara på frågor kring det du läst.

Arbeta med lässtrategierna Frågeapan, Spågumman Julia, Fröken detektiv och Cowboy Jim.

 

~

 

 Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska lära dig att:

- Läsa texter med flyt.

- Stanna upp och läsa om komplicerade ord.

- Använda alla lässtrategier.

- Återge det lästa muntligt och skriftligt.

2. Hur det ska bedömas?

Genom Skolverkets bedömningsstöd

3. Vad är det som bedöms?

Du ska kunna:

-Läsa texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.

-Utnyttja den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.

- Korrigera dig själv vid behov.

- Högläsa elevnära faktatexter och återge innehållet muntligt.

- Högläsa elevnära skönlitterära texter och återge handlingen muntligt.

- Dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

- Läsa längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara på frågor.

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: