Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 6 Tema: Mårten Melin, vecka 35-39

Skapad 2020-08-18 11:07 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vissa saker är liksom helt magiskt. Att bli tonåring och att bli förälskad är några saker som är liksom helt magiskt och som vi möter i denna novellsamling. Boken, tillsammans med Mårten Melins radioteater "Som trolleri" kommer vi att bli förtrollade av under några veckor.

Innehåll

Innehåll: 

Vi kommer att läsa de tolv novellerna i boken "Liksom helt magiskt". Till novellerna diskuterar vi vad som är magiskt i novellen och vilket berättarperspektivet är - vem är jag? Efter att du läst novellerna kommer du att få välja ut en av novellerna som du läser igen, och sen skriver om ur ett annat berättarperspektiv. 

Vi kommer lyssna på radioteatern "Som trolleri". Här kommer fokus vara på att träna på att ha ett samtal efter varje avsnitt. vi kommer att diskutera vad som är centralt i teatern utifrån olika frågor till varje avsnitt. Vi tränar d¨bland annat på hur man gör för att delta på ett bra sätt i ett samtal. 

Då både boken och radioteatern är Mårten Melins verk så kommer vi att göra ett författarporträtt om honom. 

Under denna period kommer även du också att få förbereda och hålla ett tal som du ska redovisa för klassen eller i mindre grupp. Tillsammans kommer vi att träna på vad som är viktigt att kunna för att hålla ett tal. Planering, struktur, genomförande och retorik. 

 

Elevernas mål:

1. Kunna följa med under högläsning och i efterföljande diskussion. 

2. Skriva en novell med tydlig handling.med fokus på gestaltning.

3. Delta i samtal kring radioteatern. Kunna sammanfatta vad avsnitten handlar om, samt kunna föra ett samtal där man lyssnar och använder sig av kamraternas synpunkter. 

4. Skriva en kort presentation om Mårten Melin samt en reflektion kring hans verk. 

5. Förbereda och hålla ett tal om en förebild. 

 

Bedömning:

Muntligt deltagande under diskussioner och samtal. 

Novellen kommer bedömas enligt den mall som används för nationella prov i svenska. 

Den muntliga framställningen, talet, kommer att bedömas enligt den mall som används för nationella prov i svenska. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: