Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Salvia läsåret 20/21

Skapad 2020-08-18 11:10 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Tillsammans med farmor, katten Jansson och Husmusen ska vi upptäcka, utforska och samtala om matematik och matematiska begrepp.

Innehåll

Vart är vi? (Nuläge/Syfte:)

Barnen har börjat visar stort intresse för matematik på olika sätt, exempelvis vid fruktstunden där vi räknar frukt, antalet barn och antalet leksaker. Alla barn är olika långt komna  i sina matematiska förmågor och ska få utmanas därefter.

 

Vart ska vi? ( Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar. Alla ska få uppleva tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl i vardag som i framtida sammanhang. Via matematiken ska barnen få nya begrepp och ett nytt sätt att se på sin omvärld. De ska kunna se samband de inte upptäckt tidigare. 

 

Kärnämnen:

Självbild:  Att veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag och vad kan jag inte. 

Abstraktion: Att symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler

Generativt lärande: UAtt lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

 

Hur gör vi? ( planering, genomförande, dokumentation, reflektion).

Planerad undervisning i mindre grupp både ute och inne. Vi ska ta hjälp av miniräknarna via SVTBarn appen och med stöd av farmor, Katten Jansson och Husmusen undersöka, urskilja, använda och samtala om matematik och matematisk begrepp.

Barnen ska få möta riktad undervisning mot:

 • Rumsuppfattning och lägesorden
 • Tid
 • Formerna -cirkel, kvadrat, triangel och rektangel 
 • mönster -att på olika sätt, bygga egna, mönster i musik och genom dans. 
 • Antalsuppfattning
 • tal och ordningsföljd 
 • Mätning -genom uppdragskort 
 • grundläggande egenskaper hos mängder 

Barnen ska få använda och reflektera kring matematik. De ska få prova olika lösningar på egnas och andras problemställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: