Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2020-08-18 11:53 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Här får du tips och goda råd kring studieteknik. Du kommer att få i läxa att titta på en serie program och sedan kommer vi att öva på de olika teknikerna. Förhoppningsvis hittar du en teknik som passar dig, men troligast är att du med tiden skapar en mix av flera tekniker som blir din unika studieteknik.

Innehåll

Syfte

 

·       du ska öka din förståelse för hur viktigt det är med studieteknik för ditt skolarbete.

 

·       du ska utveckla kunskaper om hur du lär dig på bästa sätt, både i skolan och hemma, genom att känna till och prova på olika studietekniker.

 

·       du ska utveckla kunskaper om hur du kan planera ditt skolarbete bättre.

 

·       du ska sedan använda dig av de studietekniker som passar dig bäst i ditt övriga skolarbete och på så vis öka ditt lärande, din motivation och förhoppningsvis i längden förbättra dina skolresultat.

 

 

 

 Mål och innehåll

Du ska kunna använda olika strategier för att minnas och lära in, till exempel överstrykningar, tankekartor och stödord.

Du ska kunna redovisa skriftligt, muntligt och digitalt.

     Du ska kunna sammanfatta en text muntligt och skriftligt med hjälp av till exempel tankekartor och stödord.

Du ska reflektera över ditt eget lärande och din läxläsning.

 

·       

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 

·      

                 Vi kommer att titta på serien "Plugga bättre" på ur.se

                 Vi kommer att göra övningar och uppgifter kopplade till det vi har sett.

·       

 

      

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6

LÄSA

E
C
A

SKRIVA

E
C
A
Söka och sammanställa
Du behöver hjälp med att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller ännu inte enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Ge resons, bearbeta texter
Du behöver hjälp med att ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

TALA

E
C
A
Samtala, framföra åsikter
Du kan ännu inte samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Muntlig redogörelse
Du kan ännu inte förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

SPRÅK

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: