Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiktiva Universum - Ljusstake

Skapad 2020-08-18 12:05 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ljusstake fiktiva universum. Illustrera ett fiktivt universum i ett slöjdat bruksföremål.
Grundskola 6 Slöjd
Med fiktiva universum menas världar som någon har kommit på. Vi kan ta del av dessa värld genom till exempel böcker, tecknade serier, filmer eller spel. Dessa världar representerar kulturen till dagens ungdomar. Hur kan vi illustrera ett "fiktivt universum" genom slöjd och samtidigt göra ett användbart bruksföremål?

Innehåll

VAD ska vi göra?

Vi ska göra en ljusstake sammanfogad av olika delar. Ljusstaken ska formges och dekoreras med utgångspunkt i temat "Fiktiva universum."

 

HUR ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med arbetsprocesser i slöjden och elevers eget skapande. Med utgångspunkt i egna idéer kommer eleverna att motivera, konstruera, dekorera, dokumentera och värdera sin egen process. I arbetet kommer vi att använda olika typer material, verktyg och tekniker, som sedan sammanfogas till ett färdigt arbete.

I undervisningen kommer vi att arbeta mycket med planeringsdelen: idéer, skisser, teckning och ritning, före vi börjar arbetet med materialen för att skapa en egen, tydlig och genomförbar plan av idéen. Arbetet täcker stora delar av det centrala innehållet och kommer att pågå under större delar av terminen.

 

VARFÖR ska vi göra detta?

 • Ansvara för egen formgivning där mål övergår i ansvar, upptäckter och erfarenhet.
 • Utveckal ett ämnesspecifikt språk för att kommunicera egna mål, men också för att söka rätt hjälp i arbetet.
 • Öka elevernas förtroende i egen problemlösning, skapande, formgivning och värdering.
 • Eleverna ska lära sig om hela processen och vilken påverkning en god planering och arbetsrutin har på det slutgiltiga resultatet.

 

Hur görs BEDÖMNINGEN?

Bedömning görs i tråd med tydliga kriterier som är specifikt kopplat till uppgiften och ämnets kunskapskrav. Eleverna kommer att få kriterierna för bedömning tidigt i processen och vill vid fler givna tillfällen få göra självbedömning av arbetet för att kunna göra sig medveten om och på så sätt kunna påverka slutligt resultat och betyg.

Underlag för bedömning kommer vara:

 • observation av eleven under arbetet
 • kommunikation med elev enskilt och i grupp.
 • dokumentation av arbetsprocess och resultat.
 • bedömning av resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: