Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntid

Skapad 2020-08-18 11:32 i Tunets skola Borlänge
Ett arbetsområde kring istiden, stenålder, bronsåldern och järnålder.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig hur människor levde under forntiden i Norden men främst i Sverige. Utifrån en tidslinje lär vi oss om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi ska även lära oss om hur forntiden idag har lämnat spår efter sig i vår natur och i språkliga uttryck.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

SO-boken Puls ligger till grund för faktaintaget men även olika digitala verktyg som vi kan använda samt andra faktaböcker i ämnet

Studiebesök på Dalarnas museum

Arbeta och diskutera utifrån en tidslinje

Temaarbete

Diskutera begreppen dåtid, nutid och framtid

Skriva texter

Rita och berätta om olika artefakter

Bilden i focus, vad berättar den?

Undervisningsfilmer

Bedömning

Din förmåga att;

Placera ut de olika tidåldrarna på en tidslinje

Förstå och andvända begrepp som hör ihop med arbetsområdet t.ex artefakt arkeolog

Kortfattat berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Göra enkla jämförelser mellan hur människor levde under forntiden och hur vi lever idag, med hjälp av ett venndiagram

Berätta och beskriva några spår från forntiden som finns kvar idag

Uppgifter

 • Temarbete

 • Venndiagram

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Tunets skolas bedömningsmatris i samhällsorienterande ämnen årskurs 3

Genom undervisning i samhällsorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3*
Kommunicera
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Jag kan föra utvecklande resonemang som till viss del för diskussionen framåt.
Jag kan föra väl utvecklade resonemang som för diskussionen framåt samt fördjupar eller breddar den.
Värdera och analysera
Jag kan göra enkla analyser som till viss del för resonemanget framåt.
Jag kan utveckla mina analyser på ett sådant sätt att resonemanget förs framåt.
Jag gör väl utvecklade analyser som bidrar till att bredda och fördjupa resonemanget.
Använda samhällsorienterande begrepp
 • SO
 • SO
 • SO
Jag har grundläggande kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder dem på ett lämpligt sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: