Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Förändringar

Skapad 2020-08-18 11:38 i Tunets skola Borlänge
En planering gjord utifrån NTA-temat "Förändringar".
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

Arbetsområde

Förändringar-egenskaper hos vatten och luft.

Mål för arbetsområdet

 • Du kan berätta om samt ge exempel på vattnets olika egenskaper.
 • Du kan sortera föremål och blandningar efter dess egenskaper.
 • Du kan med hjälp av instruktioner göra enkla undersökningar.
 • Du kan dokumentera dina undersökningar samt berätta om dem för andra.

Undervisning

Du kommer att få undervisning om vattnets och luftens egenskaper.

Du kommer att få undervisning om hur man gör en vetenskaplig undersökning och hur man dokumenterar den.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva vattnets och luftens olika egenskaper
 • sortera föremål och blandningar efter dess egenskaper
 • göra enkla undersökningar efter instruktion
 • dokumentera dina undersökningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: