Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsdagbok kondition åk 2

Skapad 2020-08-18 11:39 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Under denna period skall ni planera, genomföra och utvärdera egen konditionsträning. vi genomför två tester, ett före och ett efter perioden så sätt ett mål, välj aktiviteter som passar dig som löpning, cykling, etc.

Innehåll

Egen träning/Träningsdagbok

Ur betygskriterierna(skolverket.se):

Betyget E
"Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet".

Betyget A
"Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna".

Från v35 till v42 kommer ni att köra egen träning. Ni förväntas träna minst tre pass i veckan varav ett är på idrottslektionen.

V.35 Test 1

V.35-43 Träning Inlämning söndag kl.2355

V.42 Test 2

Planering
Sätt ett träningsmål, det skall vara relevant och uppnåeligt. Det kommer genomföras två tester 2400m/tid före och efter träningsperioden. Planera vid behov tillsammans med din idrottslärare. 
Senast söndagen v. 35 vill jag ha in ett mål och en planering.

Genomförande
Under perioden skall ni skriva träningsdagbok. I träningsdagboken skriver ni all träning ni planerat att göra. Ni får själv välja hur den skall se ut. Det viktiga är att ni skriver ned vad ni gör, hur länge och hur det kändes.. Skriv även ned planerad träning som inte genomfördes och skriv då varför den inte genomfördes

Utvärdering
Efter periodens slut skall ni sammanfatta perioden och göra en utvärdering. I den skall ni bla svara på dessa frågor

Hur har ditt testvärde förändrats och Varför?

Blev perioden som du hade planerat?

Vad kan du ha för nytta av att skriva en träningsdagbok?

Vad kan elitidrottare ha för nytta av att skriva träningsdagbok?

Hur upplevde du träningsperioden?

Vad skulle du göra annorlunda om du skulle göra om uppgiften?

Motionerar/tränar du tillräckligt för att må bra?

Utvärdering och Träningsdagbok skall lämnas in söndagen v43

Inlämningens form skall innehålla: 

Framsida med namn, skola och träningsform (bild om du vill)

Planering

Genomförande 

Analys av testresultat

 

Uppgifter

 • Träningsdagbok kondition åk2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  E
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  A
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  C
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: