Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier

Skapad 2020-08-18 11:53 i Rönnowskolan Kristianstad
Dystopier
Grundskola 7 Svenska
Dystopi - hemsk framtidsbild eller faktisk verklighet? I det här arbetsområdet kommer vi att gå igenom vad en dystopi är, ta del av olika dystopier samt skriva en inlämningsuppgift i relation till en dystopi.

Innehåll

Med början vecka 35 arbetar vi med den litterära genren dystopier. Förutom att lära oss om vad en dystopi är kommer vi även att läsa olika titlar från denna genre. Under läsningens gång kommer vi i mindre grupper att diskutera det vi har läst. Dessa diskussioner, tillsammans med din egen läsning samt fakta som du själv efterforskar, kommer att ligga som grund för din slutliga skrivuppgift.

Du kan följa arbetet, vecka för vecka, i Google Classroom.

Innehåll

Arbetsgång

 • genomgång av genren 
 • titta på program från SLI om dystopier
 • läsning av vald dystopi (din lärare tillhandahåller olika titlar)
 • lästskriva läsloggar om det vi har läst
 • skriftlig slutuppgift som publiceras i Google Classroom. Det är även här du skriver och lämnar in ditt arbete. 
 • Bedömning
 • Dina läsloggar samt din skriftliga slutuppgift. 

Läromedel

 • Spegla språket 7
 • Film SLI - Berättelser om dystopier

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Dystopier

Ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur[...] med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur [...] med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur [...] med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samband verk och upphovsman
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Ge respons och bearbeta
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: