Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2

Skapad 2020-08-18 12:09 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Idrott och hälsa
I kursen Idrott och hälsa 2 får du fördjupade kunskaper, kursen bygger vidare på det som behandlats i idrott och hälsa 1.

Innehåll

Innehåll

Ht-20

- planera och genomföra olika områden inom ramen för idrott och hälsa
- Olika upplevelsebaserade aktiviteter utomhus.
- Hälsofrämjande arbetssätt och hälsobegreppets grunder. 
- Kroppsideal
- Musik, rytm, dans som motionsaktivitet.

Vt-21
- Idrottsmedicin.
- Fysisk aktivitet och dess effekter.
- Olika upplevelsebaserade aktiviter utomhus.
- Ergonomiska aspekter i olika miljöer. 

Uppgifter

 • planera idrottslektion för gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning.
  Idr  -
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.
  Idr  -
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.
  Idr  -
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.
  Idr  -
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.
  Idr  -
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning.
  Idr  -
 • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter.
  Idr  -

Matriser

Idr
Kopia av Idrott och hälsa 1 Matris

E
C
A
Rörelsekvaliteter
- Genomför en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. - Beskriver aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Med goda rörelsekvaliteter. Översiktligt.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter. Utförligt.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär. Utförligt och nyanserat.
Hälsa - Träningsmetoder
- Beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. - Diskutera och bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga. - Välja samt planera områden och metoder för regelbunden träning och ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa.
Översiktligt redogöra för hälsobegreppets grunder. Viss säkerhet.
Utförligt med förklaringar kopplade till relevanta teorier. Viss säkerhet. Vid behov anpassa träningen till variationer i förutsättningar.
Utförligt och nyanserat, med förklaringar kopplade till relevanta teorier. Med säkerhet. Anpassar träningen till variationer i förutsättningar.
Fysisk aktivitet
- Diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen. - Beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa.
Översiktligt med viss säkerhet.
Utförligt med viss säkerhet.
Utförligt och nyanserat med säkerhet.
Säkerhet
- Visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet. - Beskriver riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
Med viss säkerhet Aktivt Med enkla omdömen
Med viss säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen
Med säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen samt i relation till träningsmetodernas teorier och anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Natur och utemiljö
- Genomför friluftsliv, motion och idrott i naturmiljö. - Beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa. - Diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen.
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär.
Kroppen
- Beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa. - Beskriva hur miljöer kan anpassas till människors förutsättningar.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: