Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rn11H Leksak år 9

Skapad 2020-08-18 12:15 i Roslagsskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 9 Slöjd
Planering leksak år 9

Innehåll

Tidsperiod

 •  Sept-Mars

Förmågor

 • Pröva Ompröva

 • Problemlösning

 • Materialkännedom

Övergripande mål och riktlinjer

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Efter genomförd kurs ska du ha utvecklat din problemlösningsförmåga. Jag vill se hur du genomför en idé från tanke till färdig slöjdprodukt, där en eller flera fastsatta delar kan röra sig. Du kommer att ha en ökad känsla för skalor och estetiska (snygg) och funktionella (fungerande praktiskt) sidor av ett slöjdföremål. Kan de samspela? Du bör kombinera minst 2 olika material, helst 3.

   

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Jag kommer att bedöma hur du planerar ditt arbete och hur du utvecklas i problemlösning. Hur du använder verktyg och material. En skiss i god skala och med tydliga arbetsdelar på är en förutsättning för att bli bedömd som helhet. Din förmåga att ombepröva misslyckanden och att utnyttja dem till något du har nytta av i slöjdprocessen(idé, planering, görande, utvärdering) av leksaken.

   

  För de lägre betygen så räcker det med en enkel rörlig lösning om det kompenseras med noggrannhet på alstret. För de högre betygen så behöver den rörliga detaljen/detaljerna ha en god tanke där eleven kan motivera hur processen har varit för att ha uppnått det bedömda resultatet. Noggrannhet krävs dessutom vad gäller putsytor och ytbehandling. Vad gäller kvalitetsnivån så ska den kunna motiveras att placeras i vardagsrumshylla med bibehållen stolthet.  För högsta betyg ska eleven lämna in skriftlig utvärdering av ovan.

   

     Formativ

 

 • Målet är att läraren minst en gång per termin i slutet av lektionen ger muntlig enskild feedback.
 • Alstret fotas varje lektionsavslut samt eleven reflekterar över lektionen, det kommer ge tillfällen för muntlig feedback.
 • Minst en gång per termin arbetar eleverna i par på varandras alster, det ingår muntlig dialog samt förklarande för varandra utifrån problemlösning. Här ger de feedback samt ökar pröva,ompröva under en kort kamratrespons.

     Summativ

 • efter avslutad kurs sammanvägs alla intryck, delmål samt av processutveckling.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Du skall göra en leksak där minst en del ska kunna röra sig. Den skall vara i god skala och kunna användas att leka med. Du har tillgång till alla material, som du bör kombinera så mycket som det passar, som finns i slöjdsalen. Du har tillgång till alla verktyg och jag vill se att många av dem användas aktivt. Det förutsätts att du planerar en hel del hemma med flera olika tankealternativ för att du skall lyckas väl. Lycka till.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 • Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

 Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 Slöjden i samhället

 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv

 

 

 

Uppgifter

 • Träslöjd Foto v.49

 • Träslöjd foto v.48

 • Checklista bedömning

 • Träslöjd foto .43

 • träslöjd foto v.41

 • Träslöjd .v40 foto

 • Träslöjd Foto v.39

 • Foto.V38

 • v.37 Foto Träslöjd

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: