Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat (geografi )

Skapad 2020-08-18 12:18 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola 7 Geografi
Väder och klimat är alltid aktuellt! De senaste åren har debatten kring klimatförändringar varit intensiv. För att kunna ta del av denna bör man ha grundläggande information om väder och klimat, samt en översikt över (naturliga) klimatförändringar och vad som påverkar dessa.

Innehåll

Väder och klimat

Syfte:
Syftet med detta arbetsområde är att du ska förbättra din förmåga att ..."analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen (lgr 11)"

Undervisning:
Undervisningen kommer att utgå från följande  sju frågor;
1. Vad är väder?
2. Vad är klimat?
3. Vilka faktorer påverkar klimatet?
4. Varför förändras klimatet?
5. Varför tror många forskare idag att temperaturen på jorden kommer att höjas några grader?
6. Resonera kring de konsekvenser som en eventuell temperaturhöjning skulle medföra. För dig, för Öckerö /Göteborg, för Sverige (...för något annat land) 
7. Ge några förslag på lösningar för att förhindra eventuella klimatförändringar.

8. Vilka är de olika klimatzonerna och vad utmärker dem?

Ord och begrepp att kunna förklara (Om du inte redan kan dem)
årstid, klimat, väder, koldioxidhalt, högtryck/lågtryck, nederbörd, front, bris, monsun, passad, El Nino, Polarklimat, Tempererat klimat, Subtropiskt klimat, Tropiskt klimat, Kustklimat, Fastlandsklimat, Vändkrets, Zenit, Vegetation, Permafrost, Avdunstning

Källor som kan användas:
länkar; ne.se, smhi.se, skolverket/länkskafferiet.se mfl
litteratur;  Kartböcker, Läroböcker i geografi

Bedömning:
Bedömningen utgår från din förmåga att se samband, resonera och föra fram en åsikt.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi (resonera/se samband/granska) år 7

E
Enkla resonemang/enkla samband
C
Utvecklade resonemang/förhållandevis komplexa samband
A
Väl utvecklade resonemang och nyanserade resonemang/komplexa samband
Resonera
se problemet värdera/ha en åsikt
Du för oftast enkla resonemang om likheter och skillnader. (Du kan och försöker uttrycka en åsikt om skillnaderna och likheterna/eller om nackdelar o fördelar och Du försöker värdera dem) Ditt resonemang kan kännetecknas av att de fakta eller argument som används ofta kan ha liten betydelse för problemets kärna även om de inte är direkt felaktiga...
Du för oftast utvecklade resonemang om likheter och skillnader eller om fördelar och nackdelar. Kan kännetecknas av att de tar fram något som är mer centralt för uppgiften
Du för oftast väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader. eller om nackdelar och fördelar. Du lyfter oftast fram mycket relevanta argument och du lyfter fram kunskap som är viktig för sammanhanget
göra perspektivbyten
Du för oftast enkla resonemang med få eller inga perspektivbyte (ex å ena sidan... å andra sidan).
Du för oftast utvecklade resonemang där du gör vissa perspektivbyten. Du visar vilja att vända och vrida på resonemanget. ("Å ena sidan å andra sidan")
Du för oftast väl utvecklade resonemang där du gör perspektiv byte. Väl utvecklade resonemang kan innehålla inslag av ”å ena sidan … å andra sidan”. Inte bara när frågan uttryckligen kräver att man till exempel belyser både för- och nackdelar utan även i öppnare frågeställningar
konkretisering/ge exempel/ dra paralleller/ konsekvensbeskrining
Du för oftast enkla resonemang, du har oftast ett fåtal exempel och paralleller
Du för oftast utvecklade resonemang med exempel, paralleller och konkretiseringar. Resonemangen är inte rakt igenom allmänt hållna, utan förtydligas ibland genom exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
Du för oftast väl utvecklade resonemang. Dessa innehåller flera fungerande konkretiseringar som förtydligar resonemanget. Resonemangen förtydligas ofta genom exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
Begreppsspråk
Du använder oftast ett fåtal av begreppen i ditt resonemang
Du använder oftast ett begreppsspråk med relativt många ämnesspecifika begrepp och oftast med precision.
Du använder oftast många ämnesspecifika begrepp och med god precision. Avgränsningen mellan närliggande begrepp innehåller ytterst få oklarheter och begreppens betydelse framgår tydligt i resonemanget
Se samband
Du beskriver oftast enkla samband. Dessa kännetecknas av att de i princip enbart är linjära (a leder till b som leder till c…), och beskrivs i relativt korta sambandskedjor
Du beskriver oftast förhållandevis komplexa samband och har längre linjära sambandskedjor och några sk. ickelinjära samband. Det kan till exempel handla om att sambanden beskrivs som att ”a leder till b som leder till c som sedan leder tillbaka till a” och de är då mer komplicerade.
Du beskriver oftast komplexa samband. Dessa kan kännetecknas av långa och logiskt sammanhängande linjära sambandskedjor (a leder till b som leder till c och d etcetera). De linjära samband som eleverna beskriver kännetecknas generellt av att de har flera logiskt sammanhängande led och många betydelsefulla detaljer.
Granska
 • Ge
 • Ge
 • Ge
Du kan söka information själv och använda olika typer av källor. Du för oftast enkla resonemang om källornas användbarhet...
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans...
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast väl utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: