Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering ht 20

Skapad 2020-08-18 13:10 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Matematik Musik Engelska Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Här kommer en enkel planering över höstterminen. Den kan komma att ändras lite grann under terminens gång.

Innehåll

V

Svenska

Matematik

NO

SO

Musik

Engelska

   Bild

34

Välkomna till årskurs 2

Läsning och skrivning repetition

Välkomna till årskurs 2

Repetition

Addition och subtraktion s. 6-13

Välkomna till årskurs 2

Repetition: årstider, månader)

 

Klassrumsregler, skolans regler, rutiner kring Covid-19, brandsäkerhet

Introlektion

 

”Klasspyssel”

35

Zick Zack Läsrummet

Gå igenom sida 7. Jobba vidare med s. 8 - 11 Smaskig glass.

Berättande text DIKT!

 

Kap. 1

s. 14-21

Talen 0-100

Extra s. 20-21

Problemlösning

Sinnena & Hälsa

 

 

Teknik

Vad är teknik?

Puls sid 4-7

Läsa & samtala

Kompisar

 

Förr i tiden

Tidslinje

”Veckan före barnbidraget”

Instrumentkännedom

Presentation av nya boken.

 Glassuppgift

36

Zick Zack

Läsrummet

Årets nya glassar

s. 12-15

 

Argumenterande text

 

Kap. 1

s. 22-33

Addera och subtrahera ental. Addera tiotal.

Problemlösning

Sinnena & Hälsa

Smak, lukt, känsel, hörsel, syn.

 

Teknik

 

Förr i tiden

Tidslinje

”Veckan före barnbidraget”

 

Instrumentkännedom

Kapitel 1, School

Redovisning av glassuppgiften

37

Zick Zack

Läsrummet

Var sitter smaken? S. 16-9

Utvärdering av texterna S. 20

Förklarande text (faktatext)

Kap. 1

s. 34-45

Subtrahera tiotal.

Problemlösning och avslutning kapitel 1.

Problemlösning

Sinnena & Hälsa

Smak, lukt, känsel, hörsel, syn.

 

Teknik

Hemmet sid 8-11

Förr i tiden

tidslinje

Instrumentkännedom

Kapitel 1, School

 

Vi är ute och målar av naturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Zick Zack

Skrivrummet

Gå igenom Argumenterande text

Gå igenom mål med eleverna.

S6-7

Jobba vidare med Glasskiosken vid Lillsjön s. 8-13

 

Kap. 2

s. 46-59

Hela tiotal

Addition tiotalsövergång

Extra 60-61

Problemlösning

Sinnena & Hälsa

Smak, lukt, känsel, hörsel, syn.

 

Teknik

Vi bygger en leksak T ex helikopter med gem/mobil...

Förr i tiden,

tidslinje

 

Musikstil/genrer

Kapitel 1, School

 

Förr i tiden - Skapa egna leksaker

39

Zick Zack

Skrivrummet

Fortsätt att jobba med Glasskiosken vid Lillsjön. Vi skriver text tillsammans och därefter skriver de själva. S 14-17

Argumenterande text!

Kap. 2

S. 62-73

Subtraktion hela tiotal

Problemlösning

Sinnena & Hälsa

Smak, lukt, känsel, hörsel, syn.

 

Teknik

Mina smarta kläder sid 12-13

Förr i tiden,

Tidslinje

 

(Klassråd)

musikstil/genrer

 

Kapitel 1, School

Förr i tiden – skapa egna leksaker - Klippdockor

 

 

 

 

 

 

V

Svenska

Matematik

NO

SO

Musik

Engelska

Bild

40

Zick Zack

Läsrummet

Vi börjar på Tema Nytta och nöje

Gå igenom S. 21 innehåll och mål

Jobba vidare med texten Sök Soja, sök s. 27

Återberättande text

Kap. 2

s. 74-81

Vi övar och avslutar kapitel 2

Problemlösning

NTA

Fasta ämnen och vätskor

 

Teknik

Vi fördjupar oss i ”mina smarta kläder” film och samtal om kläd-tillverkning i olika material.

Förr i tiden

Yrken förr i tiden

 

musikstil/genrer

 

Kaptiel 2, Activities

Konstnären för 100 år sen

41

Zick Zack

Läsrummet

Pengar till pingislägret S. 28- 31

Argumenterade text (annons/reklam)

Kap. 3

s. 82-93

Addition med uppställning

Problemlösning

NTA

Fasta ämnen och vätskor

 

Teknik

Repetition samt praktiskt arbete. (skapande)

Pengarnas värde

 

Garageband

Genomgång

 

Kaptiel 2, Activities

 

Konstnären för 100 år sen

42

Zick Zack

Läsrummet:

Liam behöver hjälp s 32- 35.

Instruerande text

Utvärdering s 36

Kap. 3

s. 94-109

Subtraktion med uppställning

Problemlösning

NTA Fasta ämnen och vätskor

 

Teknik

Köket, redskap och verktyg

Pengarnas värde

(Klassråd)

 

Garageband

Eget skapande

Kaptiel 2, Activities

 

Färglära

43

Zick Zack

Skrivrummet

Genomgång av

Beskrivande texter

Gå igenom mål s. 18-19

Jobba vidare med Ovanliga yrken s. 20-23

Kap. 3

s. 110-121

Datalogiskt tänkande, sant eller falskt samt repetition av kapitel 3

NTA Fasta ämnen och vätskor

 

Teknik

Köket, redskap och verktyg

 

FN

 

Garageband

Eget skapande

Redovisning de som vill.

Kapitel 2, Activities

Färglära

 

 44

 HÖSTLOV

 HÖSTLOV

 HÖSTLOV

 

 HÖSTLOV

 HÖSTLOV

 HÖSTLOV

 HÖSTLOV

45

Zick Zack

Skrivrummet

Titta på språket. S. 24- 27

Kap. 4

s. 122-133

Från addition till multiplikation

Praktiskt arbete multiplikation

Problemlösning

NTA

Fasta ämnen och vätskor

 

Teknik

Risker i köket/klassrummet.

Världsdelarnas & världshavens namn och placering.

 

(klassråd)

Vi övar på takt och rytm/tempo med kroppen.

Kapitel 3, A new dog

Färglära

 

46

Zick Zack

Skrivrummet

S. 28-31

Vi skriver tillsammans faktatext och därefter skriver de själva om ett yrke.

Kap. 4

s. 134-145

Kommutativa lagen

Multiplikation med 10 och 5

Problemlösning

NTA

Fasta ämnen och vätskor

 

Teknik

Risker i köket/klassrummet.

Världsdelarnas & världshavens namn och placering.

 

Värdegrundsarbete

Vi övar på takt och rytm/tempo med instrument

 

Kapitel 3, A new dog

 

Färglära

47

Zick Zack

Läsrummet

Vi börjar på tema På väg till skolan

Gå igenom Innehåll och mål på S. 37

Jobba vidare med texten Se upp för elefanten S. 38- 45

Berättande text

 

 

Kap. 4

s. 146-157

Multiplikation med 2, 5 och 10.

Vi övar och avslutar kapitel 4

Problemlösning

NTA

Fasta ämnen och vätskor

 

Teknik

Badrummet 20-21

Världsdelarnas & världshavens namn och placering.

 

 Värdegrundsarbete

 Vi övar på takt och rytm/tempo med sång och instrument.

 

 

Kapitel 4, Floppys bath + Clothes

 

Vi gör egna serier

48

Zick Zack

Läsrummet

Min häst Sleipnir S. 46-51

Beskrivande text (faktatext)

 

Kap. 5

s. 158-177

Division – delnings- och innehållsdivision

Tal i bråkform

Problemlösning

NTA

Fasta ämnen och vätskor

 

Teknik

Badrummet 20-21

Världsdelarnas & världshavens namn och placering.

 

Värdegrundsarbete

Julsånger

Kapitel 4, Floppys bath + Clothes

Vi gör egna serier

49

Zick Zack

Vi pausar och kollar hur vi ligger till.

Extra Ingen skolväg alls. S 52- 57

Beskrivande text (faktatext)

Kap. 5

s. 178-185

Vi övar och avslutar kapitel 5

Problemlösning

Tama och vilda djur i världen.

 

Teknik

Friktion

 

Världsdelarnas & världshavens namn och placering.

 

Julsånger

Kapitel 4, Floppys bath + Clothes

 

 

Vi målar julen

50

Zick Zack

Skrivrummet

Gå igenom Återberättande text

Ta hjälp av S. 32-33

Jobba vidare med texten Nästan en egen hund S. 34-39

Kap. 5

s. 186-197

Vi repeterar vad vi lärt oss under höstterminen

Problemlösning

Tama och vilda djur i världen.

 

Teknik

Friktion

 

Världsdelarnas & världshavens namn och placering.

 

 

 

Julsånger

Kapitel 4, Floppys bath + Clothes

 

 

Vi målar julen

51

Zick Zack

Skrivrummet

Skriv tillsammans/ skriv en egen text

S. 40- 43

Repetition/jobba klart

Problemlösning

Repetition/jobba klart

Repetition/jobba klart

Repetition/jobba klart

Christmas carols

Repetition/jobba klart

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: