Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa ÅK5 HT20

Skapad 2020-08-18 13:04 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Ny termin - Ny idrottslärare! Hösten 2020 innebär att femmorna nu har mig, Kevin, som lärare. Vi börjar terminen utomhus innan vi går in när kylan kryper på.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen denna termin är att eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper gentemot kunskapsmålen. Ett extra fokus kommer att ligga på att varje individ ska få möjlighet att arbeta extra mot de kunskapsmål som individen behöver.

 

Mål med undervisningen

Det huvudsakliga målet med undervisningen är att samtliga elever ska lämna Almekärrsskolan med godtagbara kunskaper inom ämnet Idrott & Hälsa. Vi har två terminen på oss att nå detta mål. För att nå dit behöver vi nå vissa delmål på vägen:

1. Samtliga elever får möjlighet att inhämta kunskaper utefter ett allsidigt perspektiv gentemot kunskapskraven.

2. Eleverna ska få möjlighet att finna rörelseglädje och tycka att idrott är roligt. Är det roligt så vill eleven vara med och delta.

3. Eleverna ska kunna känna sig trygga på idrotten. Alla elever ska kunna vara med utefter sina förutsättningar utan att känna otrygghet.

 

Hur når vi målen?

All undervisning sker med kursplanen för Idrott & Hälsa som grund. Detta innebär att vi ständigt arbetar mot kunskapsmålen och eleverna erbjuds många tillfällen att visa sina kunskaper.

Vi gör tillsammans idrottslektionerna roliga. Elevernas tankar och idéer kring idrotten är viktiga och deras intressen kommer att implementeras i planeringen av lektionerna. Detta kan bidra till att elevernas intresse av ämnet Idrott & Hälsa stärks. 

Att gruppen fungerar tillsammans är kritiskt för att idrottslektionerna ska vara roliga och lärorika. Vi kommer att arbeta gruppstärkande fortgående under terminen och förhoppningen är att detta bidrar till en stärkt grupp som tillsammans kan lära och ha roligt. Exempel på gruppstärkande arbete är samarbetsövningar och samtal/diskussion. 

 

Bedömning

Bedömningen sker främst genom observation under lektionerna, men också genom samtal och diskussion med eleverna. Anteckningar av elevernas kunskaper kommer stundtals att föras och tillfälligt bevaras. Det är enbart elevernas kunskap som ligger till grund för bedömning. Bedömning sker alltid gentemot kunskapsmålen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: