Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökasse årskurs 7

Skapad 2020-08-18 13:05 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Slöjd
Under 5-7 veckor ska du arbeta med att designa din egna miljö kasse. Du ska dokumentera hela arbetet i loggbok och efteråt beskriva och argumentera varför du valt din design. Vilka metoder du valt i framställningen för att genomföra din idé, samt träna på att göra en personlig planering av arbetsgången. Vi pratar om miljökassens design och värdet för miljön att vi använder en kasse istället för plastpåsar. Vi går igenom hur man ritar mönster och klipper ut i tyg, en repetition från tidigare årskurser, progression. Hur man använder symaskinen, samt hur du ska använda dig av arbetsbeskrivning. Du kommer se olika material och tekniker som du kan använda och bli inspirerad av, som du sen ska omsätta till din egen idé. Eleverna får även veta vikten av eget ansvar när det gäller arbetet samt att de väljer handlingsalternativ som leder framåt.

Innehåll

1. MÅL

Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2:

Kan använda det svenska språket i tal och skrift.

Kan lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.

Tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö. 

 

MÅLDIALOG.

Det betyder att :

Vi pratar gemensamt och i grupp hur målen ska uppnås.

Välja material ur ett miljömässigt  tänk.

Återbruk och kombinera olika material.

Maskiner, redskap och säkerhet.

 

2 UNDERVISNING

 I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

 • Slöjdens material: Tyg lämpligt till uppgiften, deras kombinationsmöjligheter med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. sytråd, garn, pärlor, paljetter och textilfärg eller egna förslag.
 • Redskap:Saxar anpassade till materialet, nål, kritpenna, måttband mm.
 • Hantverksteknik: Broderi, applikation, virka, torrtova och textilfärg med flera valfria tekniker.
 • Maskinsömnad och hur symaskinen används. 
 • Slöjdens arbetsprocesser: Idé som du formger, överväger, framställer.
 • Du värderar din arbetsinsats och resultat i ord och bild och dokumenterar det i din loggbok.
 • Du tränar olika slöjdtermer. Det vill säga sömsmån, mitt bak, tygvikning, rätsida, avigsida, pressarfot och andra begrepp du samlar på dig under arbetets gång.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material. Du kan utveckla din idé utifrån tänkt funktion.
 • Slöjden i samhället: Vår miljö.

Förslag på arbetssätt:

 • Power point
 • Tillverka en kasse efter arbetsbeskrivning, eller göra en beskrivning på egen hand.
 • Genomgång av symaskiner och dess funktioner.
 • Med dina egna idéer och de val du gör under arbetets gång redovisa regelbundet i arbetsbladet som också är din loggbok.

 

När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att

 Granska information, följa en arbetsbeskrivning eller tillverka en egen. Analysera processen och värdera din arbetsinsats och resultat. Välja och motivera dina val utifrån din ide´och ett miljöperspektiv.

 

För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till .

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån din ide, för att kunna framställa ditt föremål.
Känna till hur du använder en arbetsbeskrivning.
Ekonomi kopplat till hållbar utveckling/återbruk.
Känna till olika material/tekniker och arbeta med dem.
Analysera och värdera arbetsprocessen.

3. Bedömning

Hur du formger och framställer din miljö kasse.
Hur du använder handverktyg och symaskinen, samt tränar dig i att följa en arbetsbeskrivning.
Hur du motiverar dina val.
Hur du utvecklar din idé.
Hur du i arbetsprocessen väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Hur du värderar din arbetsinsats

 
 Vi kommer att bedöma genom att:

Genom kontinuerlig feedback under lektionstid.
Vi går igenom din ide, planering, dokumentation under processen och sammanställer det i bedömningsmatrisen du har så du får en klar bild hur du kan gå vidare och ligger till.
Sambedömning av textilslöjdslärare.
Eleverna berättar för varandra hur processen gått till. 

Exempel på bedömning:

Exempel på arbetsprocess och dokumentation samt arbeten finns i textilsalen.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav åk 7-9

Utveckla förmågan att...

F
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
4
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: