Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1-3

Skapad 2020-08-18 12:57 i Färlövs skola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 1 – 3 Bild
Du kommer att få lära dig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Du kommer att skapa bilder med olika tekniker och material.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. 

Lärandemål

 • Du kommer att utveckla din förmåga att delge dina tankar om och genom bilder.
 • Du ska kunna skapa bilder med olika tekniker och material.

Undervisning

Du kommer att få undervisning kring...

framställning av berättande bilder.

färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

olika material, t.ex. papper, lera, tusch, akvarell, vattenfärg, oljepastell, naturmaterial .

historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, t.ex. genom bildanalys.

Bedömning

Eleven kommer att bedömas i sin förmåga att framställa berättande bilder som kommunicerar erfarenheter och upplevelser med ett bildspråk så att budskapet framgår. 

Eleven kommer att bedömas i sin förmåga att skapa bilder med olika tekniker och material på ett fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kommer att bedömas i sin förmåga att samtala egna och andras bilder. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Matris till bild åk 1-3

Icke godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Din förmåga att framställa bilder.
Du har ännu ej uppnått målet.
Du kan på ett enkelt sätt skapa bilder som berättar något.
Du kan tydligt skapa bilder som berättar något.
Din förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material.
Du har ännu ej uppnått målet.
Du kan på ett enkelt sätt använda några enkla tekniker, verktyg och material.
Du kan på ett tydligt sätt använda några enkla tekniker, verktyg och material.
Din förmåga att kombinera bildelement.
Du har ännu ej uppnått målet.
Du kan på ett enkelt sätt skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder eller bakgrunder.
Du kan på ett tydligt sätt skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder eller bakgrunder.
Din förmåga att presentera dina bilder.
Du har ännu ej uppnått målet.
Du kan på ett enkelt sätt presentera dina bilder.
Du kan på ett tydligt sätt presentera dina bilder.

Icke godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Din förmåga att prata om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Du har ännu ej uppnått målet.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om bilder från förr och nu.
Du kan på ett tydligt sätt berätta om bilder från förr och nu.

Icke godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: