Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets former- Biologi ht20

Skapad 2020-08-18 13:04 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Biologi: Livets former, åk 7
Grundskola 7 – 9 Biologi
Livet på jorden har utvecklats under flera miljarder år. För att hålla reda på alla organismer har biologer delat in dem i olika grupper. Det finns t ex djur, svampar, växter, alger och bakterier. Skogen har sina organismer och havet har sina. Ett liv i luften kräver en helt annan kropp än ett stillsamt liv på havets botten.

Innehåll

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I detta arbetsområde ska vi lära oss om vad liv är och vad som definierar levande organismer. Vi ska prata om att levande organismer består av celler och lära oss skillnaderna mellan djurceller, växtceller, svampceller och bakterieceller. Vi ska bland annat prata om att levande organismer har DNA, tar upp ämnen som lagras och ger energi, växer och förökar sig. Vi ska lära oss att alla organismer är uppdelade i arter, släkten och familjer samt att enbart individer av samma art kan föröka sig och få fertila ungar. I detta arbetsområde ska vi fokusera på djurens liv och former. Att djur bland annat kan vara ryggradslösa eller ha ryggrad, att de kan vara växelvarma eller jämnvarma, att de kan ha yttre- eller inre befruktning osv. Vi ska prata om hur djur delas in i olika grupper utifrån deras utseende och egenskaper. Vi ska prata om följande djurgrupper; nässeldjur, ringmaskar, blötdjur, leddjur, tagghudingar, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur. Vad som är gemensamt för olika arter i dessa grupper, t ex var de lever, vad de äter, hur deras kroppar ser ut, hur de förökar sig osv. 

Mål

När arbetsområdet är klart ska du kunna:

 • vad som är gemensamt för alla levande organismer
 • att allt levande består av celler med gener
 • att organismer delas in i olika grupper 
 • vad som är gemensamt för alla djur
 • vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur och kunna ge några exempel på djurarter i de två grupperna
 • vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur
 • vad som menas med yttre befruktning och inre befruktning 
 • berätta om de olika djurgrupperna och ge några exempel på vanliga arter i varje grupp

Arbetssätt

 • läsa text + instuderingsfrågor
 • muntliga genomgångar

Redovisningsform

Du redovisar dina kunskaper genom:

 • ditt resonemang vid diskussioner
 • dina svar på provet

Bedömning

Jag bedömer dina förmågor vid varje lektionstillfälle. Det jag tittar på är:

 • ditt resonemang vid diskussioner och frågeställningar
 • hur du arbetar med uppgifter på lektionerna
 • dina svar på provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 

Matriser

Bi
Livets former- Bilogi ht20

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Ämneskunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska fenomen.
Eleven har goda kunskaper om biologiska fenomen
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska fenomen.
Ny aspekt
Begrepp
Eleven visar sina biologiska kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven visar sina biologiska kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven visar sina biologiska kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Ny aspekt
Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: