Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning, åk 2

Skapad 2020-08-18 13:10 i Färlövs skola Kristianstad
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 2 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 2.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 2

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2

Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
L, M, H
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på lågnivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften. L
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på mellannivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften. M
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på högnivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften. H
Jag kan talet som kommer efter (0-20)
Jag kan talens grannar (0-50)
Jag kan talens grannar (0-201)
Jag kan säga vilket tal som visas (enkronor, 10-stavar och kuber) inom talområdet 0-30
Jag kan säga vilket tal som visas (enkronor, tiokronor, 10-stavar och kuber) inom talområdet 0-50
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet (0-80)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-40
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-12
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-30)
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-30
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-30)
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-30
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-15
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva hur jag tänker.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-50
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva hur jag tänker.
Jag kan lösa uppgifter i addition och subtraktion med hjälp av skriftliga räknemetoder samt visa hur jag löser uppgifterna.
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på lågnivå men behöver fortsätta träna för att klara en mellannivå för att bli godkänd. - Ej godkänd
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på mellannivå är är godkänd. - Godkänd
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på högnivå är är mer än godkänd. - Mer än godkänd

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 2

Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
L, M, H
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på lågnivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften. L
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på mellannivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften. M
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på högnivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften. H
Jag kan talens grannar (0-30)
Jag kan talens grannar (0-200)
Jag kan talens grannar (0-3000)
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-20.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-500.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100
Jag kan fortsätta talföljden där det sker en dubblering (2 4 8 16) samt förklara hur jag har tänkt.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-300
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-1000
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-50
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-50)
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-10)
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-40
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med division inom talområdet 0-1000
Likhetstecknet, addition
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-1000, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-20
Jag kan lösa en textuppgift där jag använder mig av både division och mulitiplikation och visar hur jag tänker.
Jag kan lösa uppgifter med hjälp av skriftliga räknemetoder samt visa hur jag löser uppgifterna.
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på lågnivå men behöver fortsätta träna för att klara en mellannivå för att bli godkänd. - Ej godkänd
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på mellannivå och är godkänd. - Godkänd
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på högnivå är och mer än godkänd. - Mer än godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: