👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil planering "Förvaring" 2020/21

Skapad 2020-08-18 13:13 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Du ska designa en produkt, en förvaring av något slag och fundera över vilka funktioner produkten ska ha och hur du ska åstadkomma det.
Grundskola 9 Slöjd
Uppgift: Lös ett vardagsproblem. Den där laddaren som du sällan vet var den är när du ska ladda, din telefon, nycklarna som trasslar in sig i hörlurssladden, busskortet som alltid slinker undan i väskan, kanske nagellacken som står överallt… Visst måste det väl finnas en enkel lösning på detta och nu har du chansen att komma på den.

Innehåll

Du ska framställa ett slöjdföremål, en förvaring av något slag. Du ska även fundera över och planera vilka funktioner föremålet ska ha och hur du ska utföra arbetet. Du måste fundera över vilka material som lämpar sig bäst och vilka som går att kombinera med varandra för bästa resultat. Hur ska din förvaring t ex stängas? Behövs det olika fack för att dela upp ytan? Hur ska du åstadkomma det?

I det här projektet är det också meningen att du ska ge din förvaring ett personligt utseende så att den får en stil som passar dig/användaren eller den sak som ska förvaras i den. Du kan exempelvis välja att göra en dekoration i någon av teknikerna applikation, broderi eller schablontryck. Du kan också blanda alla tre tekniker. Det kan även vara färgvalet på tygerna som sätter prägel på vad du gör istället för en dekoration, exempelvis såsom färgerna i ett specifikt fotbollslag.

Du väljer valfri teknik att göra slöjdföremålet i. Den kan alltså vara stickad, virkad, sydd, vävd etc. Du utgår från en skiss och gör därefter en papperskonstruktion i verklig storlek och prövar dig fram till att få en fin utformning och konstruktion. Papperskonstruktionen används sedan som mönster/mall för att därefter framställa föremålet. 

 

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

 • rita en skiss/flera skisser och på så sätt formge din förvaring.
 • arbeta fram en pappersmodell i naturlig storlek mycket noggrant.
 • rita ut tillhörande mönstersymboler, förkortningar, trådrakspilar osv på mönsterarken du arbetar fram.
 • resurssnålt placera ut mönsterdelar på tyg, nåla, markera och klippa ut med sömsmån.
 • skriva din egna arbetsbeskrivning för ihopsömnaden av ditt slöjdföremål, främst mha relevanta sömnadsord och begrepp från tidigare.
 • välja och kombinera olika material, färger, redskap och tekniker som behövs vid de olika momenten.
 • framställa en funktionsenlig förvaring.
 • fördjupa dina symaskinskunskaper.
 • analysera och värdera din egen arbetsprocess och resultat i ett loggblad.

Arbetssätt

Du arbetar både självständigt och i samarbete med andra elever eller läraren. Du får skriftlig-, muntlig- och praktisk handledning där det behövs i arbetsprocessen. Du tar hjälp av frågorna i Planeringsdokumentet via Teams och skriver avslutningsvis även en Värdering av arbetsprocessen.

Viktigt i ämnet slöjd är din delaktighet, din aktivitet och ditt engagemang i de processer som leder från en idé till ett färdigt slöjdföremål. Slöjdens arbetsprocess innehåller fyra delar som hela tiden samverkar under arbetets gång:

Idéutveckling  -  Överväga (planera)  -  Framställa  -  Värdera

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • planera, skissa och formge ditt arbete.
 • förstå mönster, resurssnålt överföra dem till tyg, sy och följa arbetsbeskrivning.
 • välja material, redskap och tekniker som behövs vid de olika momenten samt hantera dessa.
 • arbeta med noggrannhet och uthållighet så att det färdiga plagget blir funktionsenligt.
 • vara rädd om ditt arbete, hålla ordning på ditt och skolans material, redskap och verktyg.
 • dokumentera arbetsprocessen och resultat i ord och bild i ett loggblad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Lärandematris såsom Unikums egna

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål I olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål I olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklad motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklande omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.