👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad Trikåtyg, läsår 2020/21

Skapad 2020-08-18 13:20 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Sy kläder
Grundskola 8 Slöjd
Ett individuellt slöjdarbete som handlar om att i enlighet med slöjdens arbetsprocess (idéutveckling, överväga, framställa och värdera) formge och konstruera ett klädesplagg till dig själv eller till någon du känner.

Innehåll

Du ska framställa ett klädesplagg utifrån ett mönster som finns här på skolan och som du väljer med utgångspunkt från den skiss/de skisser och idébilder som du väljer att rita. Du ska med hjälp av den arbetsbeskrivning som finns tillgänglig framställa, fundera över och planera hur du ska utföra ditt arbete. Du ska använda dig av ett stickat trikåtyg såsom joggingtyg alternativt ett lite tjockare t-shirttyg.

I det här arbetet ska du också gärna ge ditt plagg ett personligt utseende. Du ska ge det en stil som passar dig eller den som ska använda det. Du kan exempelvis välja att göra en dekoration i någon av teknikerna applikation, broderi eller schablontryck. Det kan även vara färgvalet på tygerna som sätter prägel på vad du gör istället för en dekoration, exempelvis såsom färgerna som hör till fotbollslaget.

Du kommer utveckla och förbättra din symaskinskunskap, handsömnad och eventuellt andra tekniker beroende på din idé.

Du lär om tillhörande terminologi och om olika specifika begrepp, såsom bystvidd/bröstvidd/övervidd, fåll, midjevidd, mönstermått, kroppsmått, vändsy, rätsida, avigisda & sömsmån, mm.

Du utgår från din skiss och ritar därefter av ett mönster i den storlek som du väljer.

 

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

 • rita en skiss/flera skisser och på så sätt formge ditt klädesplagg.
 • använda och utgå från ett befintligt mönster.
 • välja rätt mönsterstorlek utifrån dina kroppsmått.
 • rita mönster samt förstå dess information i form av symboler, förkortningar, trådrakspilar osv.
 • resurssnålt placera ut mönsterdelar på tyg, nåla, markera och klippa ut med sömsmån.
 • följa en arbetsbeskrivning och förstå ritade bilder, sömnadsord och begrepp när du syr.
 • välja och kombinera olika material, färger, redskap och tekniker som behövs vid de olika momenten.
 • framställa ett funktionsenligt klädesplagg.
 • lära att sy med symaskinens trikåsömmar.
 • analysera och värdera din egen arbetsprocess och resultat i en loggbok med ord och bilder i Classroom.

Arbetssätt

Du arbetar både självständigt och i samarbete med andra elever eller läraren. Du får skriftlig-, muntlig- och praktisk handledning där det behövs i arbetsprocessen. Du tar hjälp av frågorna i Planeringsdokumentet via Teams och skriver avslutningsvis även en Värdering av arbetsprocessen.

Viktigt i ämnet slöjd är din delaktighet, din aktivitet och ditt engagemang i de processer som leder från en idé till ett färdigt slöjdföremål. Slöjdens arbetsprocess innehåller fyra delar som hela tiden samverkar under arbetets gång:

Idéutveckling  -  Överväga (planera)  -  Framställa  -  Värdera

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • planera, skissa och formge ditt arbete.
 • förstå mönster, resurssnålt överföra dem till tyg, sy och följa en arbetsbeskrivning.
 • välja material, redskap och tekniker som behövs vid de olika momenten samt hantera dessa.
 • arbeta med noggrannhet och uthållighet så att det färdiga plagget blir funktionsenligt.
 • vara rädd om ditt arbete, hålla ordning på ditt och skolans material, redskap och verktyg.
 • dokumentera arbetsprocessen och resultat i ord och bild i ett loggblad.

 

Vad står i kursplanen?

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening. Det utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Lärandematris såsom Unikums egna

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål I olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål I olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklad motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklande omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.