Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering och nätetik i år 3 Utsäljeskolan

Skapad 2020-08-18 13:29 i Utsäljeskolan Huddinge
Under året fördjupar vi oss inom programmering. Vi pratar även mycket om nätetik.
Grundskola 3 Teknik Svenska Matematik Samhällskunskap
Stora delar av våra liv påverkas idag av det digitala. Vi kommer att studera programmering, kod och hur den påverkar oss och hur den kan användas i vardagen. Vi kommer att reflektera över våra möten på nätet och hur vi håller oss nätsmarta.

Innehåll

 

Syfte och mål

Undervisning

Vi kommer att

 • programmera varandra
 • programmera med bee-bot och scratch jr
 • träna på att följa instruktioner muntligt och via webb

När det gäller nätetiken kommer vi att göra flertal uppgifter och värderingsövningar tillsammans i halvklass. Vi diskuterar och resonerar om olika frågor och låter alla få möjlighet att komma till tals.

Vi kommer diskutera frågor rörande

 • elevernas egen nätvardag
 • elevernas rättigheter och skyldigheter på nätet med utgångspunkt från barnkonventionen
 • frågor med fokus på etik i förhållande till nätet
 • frågor om internetsäkerhet

 

 

Bedömning

Vi bedömer din delaktighet i att följa instruktioner och delta i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Sh   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Sh   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: