Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad allting är uppbyggt av

Skapad 2020-08-18 13:19 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
PP för arbete med atomer och molekyler
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad är allting uppbyggt av? Vad är en atom, och vad är en molekyl? Det kommer du få lära dig på flera olika sätt.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att lära oss om atomer och molekyler, vad de är för något och vart de kan hittas någonstans. Vi kommer att jobba med de tre formerna ämnen kan finnas i och lära oss när och hur ett ämne byter form.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa texter i Gleerups, se filmer och diskutera tillsammans. Du kommer att få anteckna och rita under lektionerna. 

Vad ska du lära dig?

Se inledning i kapitlet "Vad är allting uppbyggt av" på gleerupsportal.se under Kemi. Där finns de mål och viktiga ord och begrepp som du ska kunna i slutet av arbetsområdet.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att bedömas utifrån engagemang och delaktighet på lektionerna och ett skriftligt prov i slutet av kursen.

 

Uppgifter

 • Komplettering kemiprov 10/11

 • Kemiprov onsdag 14/10

 • Kemiprov onsdag 14/10

 • Kemiprov onsdag 14/10

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: